| Gazdaság || Kommunális ügyek || Városrendezés || Mezőgazdaság || Környezetvédelem || Idegenforgalom || Oktatás || Művelődés || Szociális védelem || Egészségügy || Sport || Ifjúság || Tájékoztatás || Rendkívüli helyzetek || Vallás || Civil szervezetek || Közösség || Helyi közösségek |

   2023.01.20.
Idén is folytatódik Magyarkanizsán a Vegán főzőkör

Viszonylag nagy érdeklődés övezi Magyarkanizsán a Vegán főzőkör rendezvényeit. Nemcsak helybeliek látogatnak el egy-egy foglalkozásra, hanem érkeznek résztvevők a környező településekről is. A szervezők viszont az hangsúlyozzák, nem a tömegesség a fő szempont, hanem az, hogy az információk azokhoz jussanak el, akiknek arra a legnagyobb szükség van, hogy egészégüket meg tudják őrizni.
Az Eleki Életmódközpont és a Kuckó Magyarkanizsa Község Nagycsaládosainak ...

   2023.01.20.
A drónok alkalmazása a mezőgazdaságban

A drónokban hatalmas lehetőség van mezőgazdasági felhasználásuk során. Ma a drónokat már nem csak felvételezésre használják, hanem akár tényleges munkára is fogják őket. Erről tartottak előadást és bemutatót a magyarkanizsai Tangazdaságban. 

Nagy segítséget nyújthatnak a modern eszközök az agráriumnak. A drónoknak köszönhetően a parcellák állapotát is fel lehet mérni, ezt követően pedig ennek megfelelően lehet azokat vegyszeresen kezelni. ...

   2023.01.19.
Bábelőadás Magyarkanizsán

Az Ébresztő című bábelőadást tekinthették meg a magyarkanizsai Napsugár Óvodába járó óvodás és bölcsődés gyermekek a szabadkai Gyermekszínház előadásában. A bábelőadás a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény szervezésében valósult meg.
Minden évben olyan előadásokat nézhetnek meg a legkisebbek, amelyek fontosak a pszichofizikai és szocio-emocionális fejlődésükhöz – nyilatkozta az óvoda pszichológusa. Bús Szuzanna elmondta: „Ilyenkor ...

   2023.01.18.
Tiszta folyóparttal köszöntik a Tisza élővilágát

Nemcsak gyönyörködnek benne, hanem óvják is. A magyarkanizsai Természetjáró Egyesület gyakran szervez túrákat, hogy a táj látványát élvezzék, de éppen ilyen gyakran vannak munkaakcióik is, amikor szemetet gyűjtenek. Az idei évet is takarítással kezdték, illetve közgyűléssel.
Az ülésen tisztújítás is volt. A tagság nyolc delegáltat jelölt ki, akik újraválasztották az elnökséget. Az elnök maradt Huszta Erzsébet, az öttagú elnökség többi tagja ...

   2023.01.17.
Kevés az aszfaltozott út Kispiacon

Kispiac Helyi Közösség területén 24 utca van bejegyezve, amelyek közül nyolcnak van aszfaltburkolata, négy pedig csak részben aszfaltozott. Ez megnehezíti a mezőgazdasági termelők és a polgárok életkörülményeit, főleg a téli, csapadékos időszakban.
Sok a földesút az aránylag nagy területű településen, amelyhez még Szalatornya is hozzátartozik. Sűrűn lakottak azok az utcák, ahol meg kell oldalni a földesutak javítását. Amíg Kispiac Helyi Közösségben ...

 
Keresés
| Oktatás |
 

   2022.11.08.
További fejlesztések és megújuló oktatási profil Magyarkanizsán

Magyarkanizsán és Martonoson kampányoltak hétfő délután és kora este a Magyar Összefogás lista jelöltjei, illetve Pásztor István, a VMSZ elnöke és munkatársai. 
Elsőként Martonosra utaztak, ahol megtekintették a művelődési ház felújított színháztermét, illetve az épület azon részeit, ahol folynak még munkálatok. Ezt követően felkeresték a Vajdasági Birkózó Akadémia épületét Magyarkanizsán, ahol Bálint Zoltán igazgató bemutatta az intézményt, s beszélt a további fejlesztési elképzelésekről. A Beszédes József mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont volt a következő állomás, ahol szintén fontos fejlesztések történtek az elmúlt időszakban. A padlóburkolatot cserélték le, illetve 16 számítógépet is kaptak. Itt Vicsek Annamária oktatási államtitkár és Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár is csatlakozott a lista jelöltjeihez, hogy együtt tájékozódjanak az iskola további fejlesztési igényeiről. Mint ahogyan Sterbik Ildikó igazgató elmondta, a nyílászárók cseréje lenne esedékes. A magyarkanizsai kampánykörút a városházán zárult, ahol lakossági fórum keretében Kabók Erika, Pletikoszity Árpád és Varjú Potrebić Tatjana jelöltek, Fremond Árpád listavezető és Pásztor István, a VMSZ elnöke beszéltek a választások fontosságáról, az eddig elért eredményekről és a további tervekről. 
Pásztor István, a sajtónak nyilatkozva a körútról elmondta, hogy a kampány arról is szól, hogy nemcsak a jövőről beszélünk, hanem azzal is szembesítjük saját magunkat, hogy az elmúlt időszakban mit sikerült elvégezni. 
- Ezért mentünk el Martonosra, a művelődési házba, amelynek felújítása régóta váratott magába, amelyhez végül hozzáfogtak és nagyon szépen haladnak a munkálatokkal. Egy olyan lendületet tud adni a falu lakóinak ez a beruházás, ami egy másfajta identitásmegőrzést, másfajta kapcsolatépítési rendszert jelent, mint azt megelőzően, amíg ez a felújítás nem valósult meg. Emellett újra megcsodáltuk a magyarkanizsai birkózóakadémiát. Örömmel nyugtáztuk, hogy nemcsak az épület szép, hanem az épületbe mind több gyermek van. Azt halljuk, hogy az elmúlt hónapok szép eredményeket hoztak és ezek az eredmények annak a várakozásnak a megerősítését jelentik, ami miatt hozzá fogtunk a birkózó akadémia építéséhez. A magyarkanizsai mezőgazdasági szakközépiskolában is jelentős fejlesztések voltak. Fontos átalakulás vár erre a tanintézményre a következő 3-4 éves ciklusban, ugyanis az oktatási programot kellene átalakítani a modern mezőgazdaság követelményrendszeréhez. Jobban vonzóvá kellene tenni az iskolát, mint amilyen ma. Ez nemcsak anyagi fejlesztést, eszközfejlesztést jelent, hanem egyfajta közösségi akaratmegfogalmazást is, ugyanis a mezőgazdasági iskola a mezőgazdaságnak kell, hogy képezze az embereket. Tehát szót kell érteni a mezőgazdasággal foglalkozókkal, illetve mezőgazdászokkal, hogy mi az, amire szükség van, milyen irányba kellene elvinni ennek az iskolának az oktatási profilját. 
Pásztor István elmondta, azért kell elmenni vasárnap szavazni, hogy a lista mögött a kitapintható, számot tevő támogatás minél nagyobb legyen és mert a nemzeti tanács közjogi beágyazottsággal bíró kisebbségi önkormányzat, s ilyen az egész Kárpát-medencében rajtunk kívül senkinek nincsen. 
- Mivel ezt nem ajándékba kaptuk, s nem az ablakon dobták be, hanem kínkeservesen küzdöttünk meg érte, illó volna, hogy megbecsüljük azt, ami a miénk - hangsúlyozta a VMSZ elnöke. 
Nagyon fontos, hogy mivel a nemzeti tanács a szerbiai jogrendbe is teljesen beépült, a magyarországi támogatások is nagyon könnyen el tudnak jutni az MNT-n keresztül ide, hozzánk - nyomatékosította Fremond Árpád listavezető. 
- A birkózó akadémia egyik alapítója is maga a nemzeti tanács, tehát fontos az, hogy a sportakadémiákat támogassuk, a tehetséggondozó intézményeket támogassuk, s miden olyan oktatási intézményt, meg szakkollégiumot, ahol a gyerekek magyarul tanulnak, hiszen a jövőbeni tervekben, ami az oktatást illeti, cél, hogy a gyermekek az anyanyelvükön tudjanak tanulni. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk azért, hogy minden gyermek az anyanyelvén tudjon tanulni. A másik fontos kérdés, hogy a szerb nyelvet is el tudják sajátítani úgy, hogy érvényesülni tudjanak az országban. Ha ez a két dolog jól működik, akkor jó irányba tudunk menni. A birkózó akadémia esetében is vannak olyan fejlesztési tervek, amelyek a működését tennék könnyebbé. Az energiahatékonyság biztosítása az egyik, ugyanis az energiaárak elcsúsztak. Ha a szerb és a magyar kormány, a tartomány, az önkormányzat tudna segíteni, hogy a fenntartása könnyebb legyen, akkor ez egy nagy dolog lenne. Mindenki arról beszél, hogy az elkövetkező időszakban nehezebb lesz a projekteket megvalósítani, s sokkal keményebb időszak jön, mint ami volt a múltban, ettől függetlenül azt hiszem, meg tudunk mindent tenni, hogy az intézményeinket talpon tudjuk tartani. A mai látogatás során voltunk Martonoson is. Több településen, Horgoson, Adorjánon és Martonoson is történtek olyan fejlesztések, amelyek fontosak a közösség számára. Ugyancsak voltak ilyen fejlesztések a mezőgazdasági szakiskolában. Itt van az akadémia, ami az egyik legnagyobb megvalósult eredmény a sport területén, amiben az MNT is részt tudott vállalni. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni a jövőben is, hiszen mind kisközösségnek megvan a saját projektje. Meglátjuk, hogy a következő ciklusban mit tudunk ezekből megvalósítani - fogalmazott a listavezető. 
Fremond Árpád szerint, akik számára fontos a vajdasági magyar kulturális autonómia, a magyar oktatás, a magyar nyelvű tájékoztatás, a magyar kultúra, azok el fognak menni szavazni. 
- Egyetlenegy határon túli magyar közösség sem tud hatni azokra a dolgokra, amik fontosak a számára, például az oktatás vagy a kultúra terén. Mi pedig a nemzeti tanácson keresztül erre képesek vagyunk. Ez egy óriási érték és igazából abban reménykedem, hogy a vajdasági magyarok értékelik az, hogy van egy ilyen kulturális autonómiánk, s bízom abban is, hogy az emberek elégedettek azzal, ami az elmúlt időszakban történt. Gyakorlatilag most negyedszer választjuk meg a nemzeti tanácsunkat közvetlen úton. Eltelt 12 év, bízom benne, mindenki látja, hogy ez az időszak az építkezésről szólt. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni a jövőben is – jelentette ki a Magyar Összefogás magyarkanizsai bemutatkozóján Fremond Árpád listavezető. 
Bővebben: 

 
További fejlesztések és megújuló oktatási profil Magyarkanizsán

A kultúra és a sport terén is számos beruházás történt Magyarkanizsa községben

Fiataljaink itthoni továbbtanulása a cél

Kitűnő együttműködés Magyarkanizsával