| Gazdaság || Kommunális ügyek || Városrendezés || Mezőgazdaság || Környezetvédelem || Idegenforgalom || Oktatás || Művelődés || Szociális védelem || Egészségügy || Sport || Ifjúság || Tájékoztatás || Rendkívüli helyzetek || Vallás || Civil szervezetek || Közösség || Helyi közösségek |

   2019.06.26.
Cifra dolmány, cifra szűr!

A magyarkanizsai Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület keretén belül több szakosztály is működik. A kézimunkázókat, hagyományőrzőket és népdaléneklőket is tömörítő egyesület tagjai folyamatosan azon dolgoznak, hogy továbbörökítsék az őseink által ránk hagyományozott tudást. A legújabb rendezvény, amit életre hívtak, a hagyományőrző egyesületek első találkozója, amit június 22-én tartottak meg Magyarkanizsán a Cifraszűr szervezésében. A rendezvényen, ...

   2019.06.25.
Porzik utánuk az út

Az Oromot Csantavérrel összekötő földes utat a gazdák tették rendbe, az oromi helyi közösség támogatásával

Néhány évtizeddel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy az oromi lakosok a közeli Csantavérre jártak akár piacra, akár templomba, mivel őnáluk akkor még egyik sem létezett. A mintegy hét kilométernyi szakaszt, amit meg kellett ezért tenniük, nem voltak restek gyalogszerrel, vagy a tehetősebbek lóval megtenni, hogy beszerezzék a mindennapi élethez ...

   2019.06.24.
Perdült a szoknya, szállt az ének

Közel háromezer résztvevővel zajlott le Horgoson a LVI. Gyöngyösbokréta és XLIII. Durindó

A horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai partnerségében lebonyolított LVI. Gyöngyösbokrétán és XLIII. Durindón július 1-jén a néptáncé, július 2-án pedig népdalkincsünk értő előadóié volt a fő szerep. Horgos immár harmadszor adott otthont ennek a ...

   2019.06.20.
Itthon kamatoztatják tehetségüket

Kirobbanó sikert ért el a közelmúltban az Újvidéki Egyetem nyolc fiatalból álló csapata. A fiatalok az idei Eurobot versenyen hazánkban harmadik helyezést értek el, majd meg sem álltak egészen Franciaországig, ahol a nagyszámú résztvevő közül az előkelő tizenhetedik helyen végeztek. A fiúk a közelmúltban Magyarkanizsán is bemutatták az érdeklődőknek – köztük elsősorban a fiatalabb korosztály tagjainak – a tudásukat és a tapasztalataikat, ékes ...

   2019.06.17.
A véradókat ünnepelték

Magyarkanizsa község leghumánusabb polgárait jutalmazták meg június 13-án délután a Tisza-parton, ahol kellemes beszélgetés és vacsora keretében adták át az elismeréseket a legaktívabb véradóknak, valamint az elsősegélynyújtó fiatalokról sem feledkeztek meg.

Olyan is akadt közöttük, aki száznál is több alkalommal vett részt véradáson: Dávid Attila százkétszer adott vért. Hodik Erzsébet, a Vöröskereszt magyarkanizsai szervezetének elnöke elmondta, ...

 
Keresés
  

   2019.06.24.
Perdült a szoknya, szállt az ének

Közel háromezer résztvevővel zajlott le Horgoson a LVI. Gyöngyösbokréta és XLIII. Durindó

A horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai partnerségében lebonyolított LVI. Gyöngyösbokrétán és XLIII. Durindón július 1-jén a néptáncé, július 2-án pedig népdalkincsünk értő előadóié volt a fő szerep. Horgos immár harmadszor adott otthont ennek a Kárpát-medencében is egyedülálló seregszemlének, néptáncos és népzenei együtteseink, szólistáink páratlan találkozójának, és a horgosiak ezúttal is elsőrangú házigazdáknak bizonyultak, a fellépők és a vendégek egyaránt kiválóan érezték magukat. Vasárnap este záróműsor keretében átadták a fesztivál zászlóját Törökbecsének, ahol a 2020-as seregszemlét tartják, valamint a Bodor Anikó-díjat a saját népzenei hagyatékát leghitelesebben tolmácsoló föllépőnek.

A Gyöngyösbokréta fellépői szombaton délben még napsütésben indultak el a felvonulásra, menettáncra a Kárász Karolina Általános Iskolától, és fél órás séta után érkeztek meg a Művelődési Ház melletti tér nagyszínpadához, ahol a közönség nagy tapssal várta őket. A fesztivál zászlaját, a résztvevőket és a közönséget Gutási Ákos plébános áldotta meg, majd köszöntötték a vendégeket, köztük Pirityiné Szabó Juditot, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának délvidéki és diaszpóra főosztályának vezetőjét, Pásztor Istvánt, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, dr. Csige Gábort, a Szabadkai Főkonzulátus konzulját, mgr. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Nyilas Mihályt, a tartományi kormány alelnökét, Kormányos László tartományi képviselőt, Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökét, Erdődi Edvinát, az MNT alelnökét, Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármestert és Miloš Kravićot, a magyarkanizsai községi képviselő-testület elnökét.

Elsőként Fejsztámer Róbert polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Úgy fogalmazott, hogy nagy megtiszteltetés számukra, hogy a rendezvénynek már harmadszor ad otthont Horgos. Elmondta, hogy Magyarkanizsa erkölcsileg és pénzügyileg is támogatta a rendezvényt, és hangsúlyozta, hogy az ő támogatásuk eltörpül amellett, amit energiában és időben hozzáraktak a horgosi szervezők, és amelyet az elmúlt hetekben és hónapokban kifejtett az egész szervezőbizottság, és köszönetet mondott azoknak a vállalkozóknak, akik támogatták a rendezvényt.

Pirityiné Szabó Judit úgy fogalmazott, hogy felemelő érzés ismét jelen lennie a Délvidék leglátványosabb és legtömegesebb hagyományőrző fesztiválján, jó látni és megtapasztalni, hogy nagyanyáink, dédapáink öröksége ma is él és közösséget teremt.

Pásztor István megnyitóbeszédében arra mutatott rá, hogy a délvidéki magyarság az elmúlt időszakban ismét megerősítette nemzeten belüli tekintélyét, akkor, amikor állást kellett foglalnunk, megtettük, és hogy azon cselekedetünk és ez a rendezvény is azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösség a

A köszöntések sorát Kisimre Árpád, a fesztiváltanács elnökének szavai zárták, aki azt hangsúlyozta, hogy a Vajdaságban oktató néptáncpedagógusok, csoportvezetők az elmúlt években kifejtett jó szakmai munkájának köszönhetően a Gyöngyösbokrétán fellépő táncegyüttesek színvonalas, szinte eredeti műsorszámokat mutatnak be. Elmondta, hogy fontos szegmense munkájuknak, hogy megőrizzük délvidéki népművészetünket úgy, hogy táncoljuk, daloljuk, muzsikáljuk a vajdasági magyar adatközlők hagyatékát.

Vasárnap, a vajdasági magyarság legnagyobb népzenei és néptáncfesztiváljának részeként, a rendezvény második napján szervezték meg Horgoson a XLIII. Durindót. A megnyitón a magyarkanizsai önkormányzat, valamint a közösségi, kulturális, oktatási szervezetek, intézmények képviselőin kívül jelen volt mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, és De Negri Ibolya, a Végrehajtó Bizottság tagja.

A megnyitón és az azt megelőző ünnepi áhítaton részt vevők olyan beszédeket hallgathattak meg, amelyek a közösség erejét, az értékek jelentőségét, a hagyományok továbbadásának fontosságát hangsúlyozták.

A rendezvény nyitányaként Lepár Krisztina és Bagi Valentina adták elő Szent István énekét, majd Gutási Ákos katolikus plébános vezetésével ünnepi áhítat vette kezdetét. Az áhítat részeként a plébános az igaz értékek továbbadásának fontosságára hívta föl a figyelmet, majd megáldotta a jelenlévőket és a fesztivál lobogóját. Az ünnepi áhítatot követően a jelenlévők Lepár Krisztina és Bagi Valentina vezetésével közösen elénekelték Boldogasszony Anyánk imáját.

A jelenlévőket a házigazdák nevében Sors Róbert, Horgos helyi közösség tanácsának elnöke köszöntötte, ezt követően mgr. Hajnal Jenő is megosztotta ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel. Mint elmondta, a Gyöngyösbokréta és a Durindó a délvidéki magyarság művelődési életének legrangosabb néptánc- és népzenei fesztiválja. A XLIII. Durindót Sári Vastag Enikő, a fesztiváltanács alelnöke nyitotta meg:

A XLIII. Durindón két helyszínen 111 csoport lépett színpadra, akiknek teljesítményét népzenei szakértőkből álló művészeti bizottság értékelte.

A föllépések után átadták a Bodor Anikó-díjat a saját népzenei hagyatékát leghitelesebben tolmácsoló föllépőnek, ezt követően pedig átadták a fesztivál lobogóját a következő házigazdának. A 2020-as Gyöngyösbokrétának és Durindónak Törökbecse ad majd otthont.

Bővebben:
Perdült a szoknya, szállt az ének

Horgoson rendezik az idei Gyöngyösbokrétát és Durindót

Népzenétől lesz hangos Horgos

Horgos készen áll!

„Mindenkit szeretettel várunk”

Színvonalas műsor a gyerekeknek is

Horgos – Tiszta forrás

LVI. Gyöngyösbokréta, Horgos

XLIII. Durindó- Horgos

Tánc és zeneünnep Horgoson - Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál

A Gyöngyösbokréta résztvevőinek felvonulása és az esemény ünnepélyes megnyitója

A népzene és a néptánc ünnepe Horgoson

Változatos programmal várja a látogatókat a Gyöngyösbokréta és a Durindó

A Magyar Állami Népi Együttes zárta a Gyöngyösbokrétát

Ma a népdalkórusoké, szólistáké és a népzenészeké volt a főszerep Horgoson

A temerini Dalárda kapta a Bodor Anikó-díjat