| Gazdaság || Kommunális ügyek || Városrendezés || Mezőgazdaság || Környezetvédelem || Idegenforgalom || Oktatás || Művelődés || Szociális védelem || Egészségügy || Sport || Ifjúság || Tájékoztatás || Rendkívüli helyzetek || Vallás || Civil szervezetek || Közösség || Helyi közösségek |

   2024.03.04.
Névadójára emlékezett az oromhegyesi Arany János iskola

A Vajdaságban csak az oromhegyesi általános iskola viseli Arany János nevét. Igaz, az intézménynek három épülete van, így minden évben március 2-án, a költő születésnapján, idén a hétvége miatt már elsején, három tagozaton is megemlékeznek a költőről az iskolanapi ünnepségek keretében: Oromhegyesen, Oromon és Tóthfaluban. 
Az idei központi rendezvényt Oromhegyesen tartották, ahol egy nagyszerű, zenés-táncos-humoros produkcióval rukkoltak ki ...

   2024.03.04.
Gazdag Ág több mint három évtizede

Tiszta udvar, rendes ház - ez volt a 36. Gazdag Ág témája. Az Oromhegyesen megszervezett hagyományőrző rendezvényen idén 11 vajdasági csapat vett részt, vetélkedett egymással. 
Kiállítás, anekdotamesélés, népdalok - mindez a Gazdag Ágon. Minden csapat más-más témát dolgozott fel, a kispiaciak az idén a régi ólakkal, azon belül is a tyúkólakkal foglalkoztak. 
A magyarkanizsai csapat témája a polgári udvar volt. Az ehhez kapcsolódó eszközöket, ...

   2024.03.04.
Megújul a tóthfalui kultúrotthon

Tóthfaluban átadták a helyi kultúrotthon felújított szanitáris objektumát, mely beruházás támogatója Magyarkanizsa önkormányzata volt. Az épületen legalább negyven éve nem voltak nagyobb felújítások, pedig egyre nagyobb volt az igény a falu polgárai részéről, hogy az objektum nagyterme különféle események helyszíne legyen. 
Ezentúl megfelelő higiéniai körülmények között szervezhetnek különféle rendezvényeket, de azon lesznek, hogy a közeljövőben ...

   2024.02.28.
Lakossági fórum Oromon

Az oromi gazdáknak tartottak fórumot az időszerű mezőgazdasági pályázatokról. Az érdeklődők, elsősorban állattenyésztők és földművesek a helyi művelődési otthonban részletes tájékoztatót hallgathattak meg, és a kérdéseiket is feltehették az illetékeseknek. 
Dr. Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdasági Alap igazgatóját és Tóbiás Józsefet, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjét Erdélyi Olivér, Orom Helyi Közösség ...

   2024.02.27.
Sor a falugazdászoknál

Április elsejéig kérhetik a szerbiai bejegyzett gazdaságok a növénytermesztés után igényelhető hektáronkénti 18 ezer dinár juttatást. 
Továbbra is több órát kell várakozni a termelőknek a falugazdász irodákban, hogy fel tudják újítani a vetésforgót és igényelhessék a növénytermesztők a területalapú támogatást. Az első információk szerint a termelőknek erre egy hónap áll rendelkezésükre, viszont az illetékes minisztérium a támogatás igénylésének ...

 
Keresés
 

   2017.11.03.
1944-es megemlékezések

Magyarkanizsa község területén a hagyományok szerint október 31-én Adorjánon, november 1-jén pedig Horgoson és Martonoson tartottak közösségi megemlékezést az 1944-es ártatlan áldozatokra, és október 31-én Tóthfaluban püspöki szentmisét tartottak vértanú papjainkért.

Elsőként az adorjániak rótták le kegyeletüket a Tiszába lőtt hozzátartozóik emléke előtt. A megemlékezés az adorjáni temető lélekharangjának megkondulásával kezdődött. Elsőként Orcsik Károly helyi katolikus plébános emlékezett az adorjáni vértanúkra, akiknek egyetlen bűnük magyarságuk volt. A megemlékezésen alkalmi beszédet Kávai Szabolcs, a Községi Tanács közoktatással megbízott tagja mondott. „Az adorjáni több területen is különbözik a többi bácskai településen történt atrocitásoktól. Egyrészt a lakosság számarányához képest rengeteg volt a kivégzettek száma, körülbelül annyi férfit öltek itt meg Adorjánon, mint a hat-, hétszer nagyobb Magyarkanizsán.”

Az általános iskola tanulói alkalmi műsorral emlékeztek meg nagyszüleikről, dédszüleikről. Miután a Szőke Tisza Művelődési Egyesület asszonykórusa előadta az eseményre készített összeállítását, a diákok felolvasták az 51 adorjáni áldozat nevét, majd a gyászoló hozzátartozók, továbbá a községi önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, az adorjáni helyi közösség és a helyi nyugdíjas egyesület képviselői az emlékhelyre helyezték a kegyelet virágait. Az 1944. október 31-i tömegmészárlás utáni napokban még további hét adorjáni magyart végeztek ki a partizánok.

 

A horgosi megemlékezés előtt a helyi plébános szentmisét tartott a temető ravatalozójánál, majd megáldotta és megszentelte az ártatlan magyar áldozatok emlékhelyét. A partizánok '44 novemberében több tucat horgosi magyar életét oltották ki.

Beszédet Vass Zoltán történész mondott: „1944 október 10-én volt az impériumváltás, amikor a Vörös Hadsereg nyomában a partizán egységek is beözönlöttek Horgosra. Aztán lassan, szisztematikusan gyűjtögették be az embereket, vitték le az akkori községháza pincéjébe. Ott vallatták, kínozták őket. November 20-a volt az a nap, amikor ideért a kivégzőosztag, és akkor kihajtották őket a községházától a Szabadka felé vezető út hetes kilométerkövéig. Ott ásattak velük egy sírt. Ez a sír igen sekélynek bizonyult, mert az a hetven-nyolcvan ember, akit kivégeztek, nem fért el benne. Kilógtak a testrészek, a kutyák hordták szét őket. Ezt gyorsan orvosolni kellett, ezért beljebb hozták a mai horgosi csárda környékére.”

A horgosi temetőben az ártatlan áldozatok előtt tisztelegve elhelyezték az emlékezés virágait.

 

A martonosi temetőben Savelin Zoltán plébános mondott imát a hősökért, majd megáldotta a 24 ártatlan magyar áldozat tiszteletére emelt emlékhelyet. Két szavalat elhangzása után Forró Lajos történész, a Délvidék Kutató Központ alelnöke mondott alkalmi beszédet, akinek a nagyapját ugyancsak kivégezték a faluba bevonuló partizánok. Beszédében édesapja szavait is felidézte.

„Csak az igazságot szeretném, és segédkezni annak a felderítésében, hogy a délvidéki magyarság elleni atrocitások vonatkozásában az ártatlanul megalázottak és kegyetlen módon likvidáltak igazságot és rehabilitációt kaphassanak, és hogy a jelöletlen tömegsírokból a temetőben helyezhessük el a maradványaikat, elégtételt szolgáltatva a mártírok emlékének, intő példát a jelenkornak és kegyeletteljes emlékeztetőt az utókornak, valamint leróhassuk kegyeletünket és lehessen a sírjukra egy szál virágot helyeznünk.”

Ezek az 1998-ban elhangzott mondatok határozták meg Forró Lajos jövőjét, aki azóta is rendületlenül küzd az ártatlanul kivégzettek rehebilitálásáért és azért, hogy az áldozatok megkapják a nekik kijáró végtisztességet. Ebben – szavaival élve – nincs földi erő, ami megakadályozza.

A beszédet követően a hozzátartozók valamint a megjelent közéleti személyiségek az emlékhelyre helyezték a kegyelet virágait. A koszorúzás után a temető kápolnájában szentmisét tartottak.

 

Dr. Pénzes János szabadkai megyés püspök rendelete alapján az egyházmegye minden templomában az 1944-es vérengzések évfordulója, október 31-e a kommunista diktatúra papi áldozatainak emléknapja. Abban a vérzivataros időben a szabadkai püspökség területén 19 katolikus papot, lelkipásztort kínoztak meg és végeztek ki. Idén ezen a napon Tóthfaluban a Szent József-templomban a püspök úrral több mint húsz lelkipásztor együtt misézett az áldozatok lelki üdvéért.

Utasi Jenő helybeli plébános felolvasta a kivégzett papok nevét, majd röviden összefoglalta egykori elődjének, a szintén mártírhalált halt Szabó Dénes plébánosnak a példáját, érdemeit. Kiemelte emberi, keresztény hitének és papi szolgálatának erényeit. Földi életének utolsó néhány napjának kínzásoktól agyongyötört testi-lelki szenvedéseit. Méltó maradt papi hivatásához, mert mérhetetlen fájdalmában, amikor már alig jött ki hang a torkán, „Uram, könyörülj rajtam!” fohásszal fordult az élet urához.

A szentmise után a jelenlévők megkoszorúzták a plébánia emlékparkjában Szabó Dénes plébános emlékére fölállított emlékművet, és imádkoztak lelki üdvéért.


Bővebben:Letöltés: Emlékezzünk!

Letöltés: A sebek begyógyulnak, de fájnak mindörökké


A község négy településén emlékeznek 1944 ártatlan magyar áldozataira

A partizán megtorlás áldozataira emlékeztek Adorjánon

Ötvenegy ártatlanul kivégzett helybeli magyar férfira emlékeztek ma Adorjánon

Életüket adták életünkért

Kötelességünk továbbvinni a fáklyát

Főhajtás 1944 horgosi és martonosi magyar áldozatai előtt is

Horgoson a '44-es atrocitások ártatlan áldozataira emlékeztek

Martonoson is az ártatlan ádozatokra emlékeztek

Tóthfaluban is emlékeztek

Megemlékeztek az 1944-es partizán-terror áldozatairól Adorjánon

1944-es megemlékezések Horgoson és Martonoson