Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Pályázatok

Nyílt pályázat sportprogramoknak a 2013. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való pénzellátására

A sport terén fölmerülő igények pénzellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendelet 11. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 1/11. sz.) és a sportprogramok/-projektumok pénzellátásának mércéiről szóló szabályzat rendelkezései alapján a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi

NYÍLT PÁLYÁZATOT
sportprogramoknak a 2013. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való pénzellátására

A 2013. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12. sz.) a Magyarkanizsa község érdekeit szolgáló sportprojektumok részbeni támogatására 10.000.000 dinár teljes összegű pénzeszközt vett tervbe.
A kérelmezők legföljebb két projektummal pályázhatnak.
A programban/projektumban foglalt tevékenységeket a naptári év végéig kell megvalósítani.

I. KÉRELMEZŐK

A sport terén fölmerülő igények pénzellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 1/11. sz.) összhangban a magyarkanizsai községi költségvetésből eszközökkel támogatni kért programokat/projektumokat a sportszervezetek, azaz klubok nyújtják be.
A kérelmezőnek az alábbi ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKET kell teljesítenie:
• hogy a székhelye Magyarkanizsa község területén legyen
• hogy a tagja legyen a Magyarkanizsai Községi Sportszövetségnek
• hogy rendelkezzen edző- és versenyteremmel, azaz pályával (a kérelemhez csatolni kell a bérleti, használati stb. szerződés fénymásolatát vagy az ingatlanlap fénymásolatát)
• hogy a be legyen kapcsolódva a szakági szövetség rendes versenyrendszerébe (igazolásul csatolni kell csapatsport esetén a záró ligaközlönyt, illetve a pénzellátási rendszerbe bevont egyéni versenyek záróközlönyét)
• hogy a klub elnöke és szervei érvényes megbízatással rendelkezzenek (csatolni kell azon ülések jegyzőkönyvének kivonatát, amelyen a klub elnökét és szerveit megválasztották).

A kérelmezőnek az alábbi KÜLÖNFELTÉTELEKET kell teljesítenie:
• hogy a program/projektum körében a tevékenységüket közvetlenül megvalósító sportszakemberek a sportágazatban legalább középfokú végzettséggel és a szakági szövetség által kiadott megfelelő licenccel rendelkezzenek
• hogy rendelkezzen szabályos tagnyilvántartással – amit a klub tagjai által, kiskorú klubtagok esetén az egyik szülő által aláírt klubtaglista csatolásával igazol.

2. A TÁMOGATOTT PROGRAMOK/PROJEKTUMOK

A magyarkanizsai községi költségvetés egészében vagy részben az alábbiakat támogatja:
1. sportklubok programjai/projektumai
2. sportrendezvények szervezése
3. iskolai sport programjai/projektumai
4. fogyatékkal élők sport- és testedző tevékenysége
5. testedző projektumok/programok.

A községi költségvetésből származó eszközökkel való rendelkezés módját és a szerződő felek kötelezettségeit a költségvetési eszközöket igénybe vevő és a magyarkanizsai polgármester által kötött szerződés rögzíti.

Pályázati felhívás: Csodakút Nemzetközi Természetfilm-fesztivál

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Csodakút Nemzetközi Természetfilm-fesztivál
Magyarkanizsa, 2013. augusztus 2-4.

1. Kiíró szervezetek
A szegedi székhelyű Kétágú Hegy Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület és a magyarkanizsai Cinema Filmműhely (Filmska radionica „Cinema”) pénzdíjas pályázatot hirdet amatőr és professzionális filmkészítők számára, a 2013. évi Csodakút Nemzetközi Természetfilm-fesztiválon történő részvételre.
2. A pályázat célja
A vajdasági Magyarkanizsán (Kanjiža) minden év augusztusában megrendezésre kerülő nemzetközi természetfilm-fesztivál alapvető célja, hogy bemutatkozási lehetőséget és egyúttal szakmai fórumot is biztosítson mindazon magyar nyelvű, a Kárpát-medencében élő amatőr és professzionális filmkészítő számára, akik a Kárpát-medence és a világ természeti értékeink bemutatását, valamint környezetünk védelmét a filmművészet eszközeivel kívánják szolgálni, és műveikkel hozzájárulnak a jövőorientált környezet- és természetbarát gondolkodásmód terjesztéséhez.

Pályázat sport és ifjúsági projektumok részben való támogatása

Tisztelt Sportmunkások!
Ezúton értesìtjük önöket, hogy a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság meghirdette a 2013. évben zajló sport projektumokra irányuló pályázatát.

Pályázat meghirdetője: Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság

A pályázat tárgya: SPORT ÉS IFJÚSÁGI PROJEKTUMOK RÉSZBEN VALÓ TÁMOGATÁSA

Pályázat célja: Sport és ifjúsági projektumok részben való támogatása

A pályázatra jelentkezhetnek:

SPORT:
1. Sport szervezetek, amelyek a Sporttörvénnyel összhangban vannak nyilvántartva
2. Sportszövetségek és társaságok a Sporttörvénnyel összhangban
3. Intézmények – Sport intézmények, iskolák, egyetemek stb.
4. Önkormányzatok Vajdaság területéről – városok, községek, helyi közösségek

IFJÚSÁG:
1. Ifjúsági szervezetek és szövetségek
2. Önkormányzatok Vajdaság területéről – városok, községek, helyi közösségek
3. Ifjúsági irodák, oktatási-, kulturális és egyéb ifjúsági intézmények

Legmagassab összeg résztvevőnként (dinárban):
Nincs megadva

Önrész: IGEN

Pályázat határideje: 2013.12.31.

Kapcsolat: 021/487-4871

Melléklet (űrlap, irányelvek): IGEN

Link: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/

ÉRTESÍTÉS

A sportprogramok pénzellátására irányuló nyílt pályázat eljárását lebonyolító bizottság értesít minden érdeklődő sportklubot és sportolót, hogy a 2012/2013. évre kiírt sportolói ösztöndíjakra vonatkozó pályázatot formai okok miatt megsemmisíti.

Egyúttal értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a pályázat újbóli kiírására hamarosan sor kerül.

A bizottság elnöke
V. Takarics Anasztázia

Farsangi rajzpályázat

KÖZÉPISKOLÁSOK ÉRTESÍTÉSE!

Értesítjük utazó középiskolásainkat, hogy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, 2013. január 11-től 2013. január 18-áig PÁLYÁZATOT hirdet a középiskolai rendes tanulók útiköltség-térítésének odaítélésére.
Kérünk minden tanulót, hogy a megfelelő dokumentációval a pályázati HATÁRIDŐN BELÜL jelentkezzen a magyarkanizsai Városháza Ügyfélfogadó Központjában (2. számú szoba), illetve a Magyarkanizsa község településein működő helyi irodák tisztviselőinél.
Felhívjuk azon tanulók figyelmét, akik az első félévben jogosultságot szereztek a térítésre, hogy a KÉRELMET a második félévre újra be kell nyújtani a félévi diákkönyvecske fénymásolatának csatolásával (eredetit felmutatva) a fenn említett irodákban a pályázati határidőn belül.

Magyarkanizsa, 2013. január 10.

Általános ügyek főosztálya
Vadász Kávai Piroska

Tartalom átvétel