Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Felhívás

A Köztársasági Statisztikai Intézet a 2011. évi mezőgazdaság-összeírásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/09. és 24/11. sz.) alapján

NYILVÁNOS FÖLHÍVÁST
tesz közzé
KÉRDEZŐBIZTOSOKAT KIKÉPZŐ ÖNKORMÁNYZATI
OKTATÓJELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

A Köztársasági Statisztikai Intézet a 2012. október 1. és december 15. közötti időszakban a Szerb Köztársaság területén mezőgazdasági összeírást végez.

Az intézet fölhívja azokat, akik a mezőgazdaság-összeírásban a kérdezőbiztosokat kikép-ző önkormányzati oktatóként szeretnének részt venni, hogy erre június 1. és 30. között jelentkezhetnek. Jelentkezni csak a statisztikai intézet honlapján elérhető elektronikus jelentkezőlap kitöltésével lehet (www.stat.gov.rs).

A jelölteknek ezeket az alapkövetelményeket kell teljesíteniük:

- szerb állampolgárság
- nagykorúság
- legalább négyéves középiskolai végzettség
- jó terepi ismeretek (a jelöltnek ott kell élnie vagy dolgoznia, ahova kérdezőbiztos-oktatónak jelentkezik)
- nem folyik ellene nyomozás, nem emeltek ellene vádat.

A kiválasztás mércéi:

- szakmai végzettség
- képzettségi szakterület
- munkajogi jogállás
- a 2011. évi lakossági és háztartási népszámlálásban, illetve az utóbbi három évben egyéb statisztikai kutatásban való részvétel
- személyes meghallgatás.

Előnyben részesülnek a mezőgazdasági szakos végzettséggel rendelkező jelöltek.

Kívánatos a számítógép-kezelési jártasság.

Személyes meghallgatásra azok a jelöltek számíthatnak, akik a fenti mércék alapján a szű-kített körbe bekerültek. A személyes meghallgatás helyéről és idejéről a jelöltek kellő idő-ben értesítést kapnak.

A szűkebb körbe beválasztott jelöltek ötnapos képzésben, majd tudásfölmérésben része-sülnek. Erre 2012. szeptember 10. és 14. között kerül sor. A helyszínt az önkormányzati népszámláló-bizottság jelöli ki. Ezt követően dönti el az intézet, hogy kik lesznek a kérde-zőbiztosokat kiképző önkormányzati oktatók.

A jelöltkiválasztás módjáról, az oktatók feladatairól részletesebben a statisztikai intézet honlapján lehet tájékozódni (www.stat.gov.rs).