Egyetemisták és főiskolások útiköltség-támogatása

2020.02.10.
  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye,129/2007,83/20.és 101/2016 sz), Magyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,4/2014, 4/2016. és 15/16. sz.) és a Vajdaság Autonóm Tartomány 2020. évi költségvetéséből jóváhagyott pénzeszközök alapján meghozott határozattal összhangban, a magyarkanizsai polgármester 2020. február 10-én

P Á L Y Á Z A T O T
hirdet
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK ÚTIKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSÁRA

I.
Az útiköltség-támogatás 2020. évben valósul meg.
II.
Útiköltség-támogatásra jogosultak azok az egyetemi és főiskolai hallgatók, akik:
1.      állandó lakóhellyel rendelkeznek  Magyarkanizsa község területén
2.      lakóhelyükről naponta utaznak helyközi járaton a felsőoktatási intézménybe
3.      költségvetési tandíjmentességet élveznek
4.      első ízben iratkoznak be az adott évfolyamra
5.      nem részesülnek diákotthoni elhelyezésben
6.      nem részesülnek hallgatói ösztöndíjban és hitelben az Oktatási Minisztériumtól, a Tartománytól, az Újvidéki Egyetem tehetséges hallgatói részére létesített ösztöndíjalapból, egyéb községi, szervezeti és vállalati alapítványoktól.
III.
Az útiköltség-támogatás jogosultság elismeréséhez a hallgatónak az alábbiakat kell benyújtania:
1. jogosultság elismerése iránti kérelmet – kitöltött formanyomtatványt
2. igazolást, hogy az évfolyamra első ízben iratkozott, és hogy tandíjmentességet élvez
3. a havi bérlet fénymásolatát illetve 4 eredeti menetjegyet  (január, február)
4. gazdasági társaság, illetve jogi személy arra vonatkozó igazolását, hogy a tanuló szülője vagy gyámja révén nem érvényesít útiköltség-térítési, ösztöndíj- vagy hiteljogosultságot
5. a hallgató személyi igazolványának fénymásolatát
6. nyilatkozat  arról hogy nem részesül hallgatói ösztöndíjban és hitelben
7. dinárra szóló bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.
IV.
A fenti jogosultság megszerzésére a hallgatóknak a kérvényt a felsorolt okmányokkal  2020. február 19-éig kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó Központjában (2. számú szoba), Magyarkanizsa, Fő tér 1. További tájékoztatás a fönti címen, vagy a 8. sz. irodában, ill. a  024/875–166-os telefon 221-es mellékén kapható.
Az elkésett és hiányos pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja.
V.
A pályázat  2020. február 12–től 2020. február 19–éig  tart.

Fejsztámer Róbert
magyarkanizsai  polgármesterPályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására (.PDF)

Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására (.docx)