Közbeszerzés 58/2017

2018.01.18.
 
Közbeszerzés munkálatok kivitelezésére – a Partizan sportközpont felújítása Magyarkanizsán

Bejegyzés a katonai nyilvántartásba

2018.01.17.
 
A Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma a katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján felkér minden 2000-ben született férfit, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének...

Nyílt fölhívás különleges sportprogramok támogatására

2018.01.15.
  
A Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igények és érdekek érvényesítéséről szóló rendelet 14. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 5/2015. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghirdeti...

Tájékoztató előadás az IPARD II pályázati lehetőségeiről

2018.01.15.
 
Mezőgazdasági termelők részére tájékoztató előadást szervez a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, Magyarkanizsa Község Agrár Uniója és Magyarkanizsa önkormányzata 2018. január 18-án, csütörtökön, Magyarkanizsán a városháza dísztermében 19.00...

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/1

2018.01.15.
  
TARTALOM: DÖNTÉS a Magyarkanizsa községben állami tulajdonban levő mezőgazdasági terület ha-szonbérbe és használatba adására irányuló nyílt hirdetmény kiírásáról         1 HIRDETMÉNY Magyarkanizsa községben állami tulajdonban...