Јавна набавка 27/2014

13.06.2014.
 
Набавка услугeмобилне телефоније

Јавна набавка 25/2014

09.06.2014.
 
Набавка услуга маркетинга и оглашавања

Јавна набавка 23/2014

19.05.2014.
 
Набавка радова на мелиорацији пашњака на територији КО Трешњевац и КО Хоргош ...

Јавна набавка 24/2014

13.05.2014.
 
Набавка услуге организовања манифестације Пецарошки дани

Јавна набавка 21/2014

08.05.2014.
 
Набавка услуге рекламирања (радијске услуге, телевизијске услуге)

Јавна набавка 22/2014

05.05.2014.
 
Контрола квалитета реализације уговора код превоза предшколске и школске деце и техничка подршка кабинету председника  општине Кањижа ...
  1    ...    59    60    61    ...    64