План детаљне регулације одводног канала „Шест путева“ у к.о. Мартонош на јавном увиду

31.10.2013.
    
Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације, одржаће се у трајању од 30 дана, од 31. октобра до 02. децембра 2013. године. Нацрт плана детаљне регулације...

САЂЕЊЕ ЛУКОВИЦЕ ОД ЛАЛЕ

23.10.2013.
 
У сарадњи локалне самоуправе, месне заједнице Мартонош и Јавног предузећа „Комуналац” засађено је 4.500 луковице лале на јавним зеленим површинама у Мартоношу и у Кањижи. Луковице...

МИРОСЛАВ ВАСИН У ПОСЕТИ ТОТОВОМ СЕЛУ

18.10.2013.
 
На главном месном тргу у Тотовом Селу, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин, присуствовао је свечаном представљању завршетка радова на пројекту под...