Програм рада службе за инспекцијско-надзорне послове за месец мај

08.05.2015.
   
Cлужбa за инспекцијско-надзорне послове обавештава грађане општине да ће у току маја 2015 године наставити са акцијом контроле јавних површина по следећем распореду: 08. маја...

Јавнa презентацијa урбанистичког пројекта

23.04.2015.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Захетви за корекцију цене комунланих услуга

07.04.2015.
  
На основу члана 28. cтав 4. Закона о комуналним делатностима објављује се Захтев Друштва са ограниченом одговорношћу „Потиски водоводи“ д.о.о. Хоргош за давање сагласности на Одлуку...

Процена утицаја на животну средину

26.03.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: 1. Општина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр. 1. поднело је...

Израда студија о процени утицаја на животну средину

06.02.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове при Општинској управи Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је Телек Паприка д.о.о. из Мартоноша (Маршала Тита бр. 84.) поднело...

Позив грађанима за одржавање одводних канала

30.01.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове упућује позив грађанима општине да са обзиром на повећани ниво унутрашњих и подземних вода на територији општине, више пажње посвете одржавању пропуста...
  1    ...    25    26    27    ...    31