Јавна расправа о нацрту буџета

23.12.2014.
   
19. децембра је у великој сали градске куће у Кањижи одржана јавна расправа о предлогу општинског буџета за следећу годину. Предлог буџета је представио Тибор Домонкош,...

Јавна расправа о буџету општине за 2015. годину

17.12.2014.
   
Локална самоуправа организује јавну расправу у вези Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину, која ће бити одржана 19. децембра 2014. године у великој сали...

Јавна презентација yрбанистичког пројекта

05.12.2014.
   
Служба за инспекцијско–надзорне послове Општинске управе Кањижа оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за уређење комплекса и изградњу трансфер станице на катастарској парцели бр.6015/2 к.о. Мартонош у...

Програм рада службе за инспекцијско-надзорне послове за месец децембар

25.11.2014.
   
Cлужбa за инспекцијско-надзорне послове обавештава грађане општине да ће у току децембра 2014 године наставити са акцијом контроле јавних површина по следећем распореду:   ...

Јавни увид у предлог проглашења парка природе „Мртваје горњег Потисја“

30.10.2014.
   
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине оглашава јавни увид у предлог покрајинске уредбе о проглашењу парка природе „Мртваје горњег Потисја“ и студију заштите...

Преусмеравање саобраћаја од раскрнице Велебит-Ором до Новог Села

27.10.2014.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове при Општинској управи Кањижа обавештава Вас да се одобрава Компанији Војпут промена режима саобраћаја на територији општине Кањижа – преусмеравање саобраћаја на...
  1    ...    20    21    22    ...    25