Бања и Тиса су ту, а биће и тржни центар

06.05.2015.
  
Изградња аутобуске станице у Кањижи је једна од приоритетних инвестиција која се реализује, па је поред саобраћајне и остале инфраструктуре, највећим делом урађене у претходном периоду,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

30.04.2015.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Корак ка новој станици

02.06.2014.
   
Урађена је приступна инфраструктура за нову аутобуску станицу у Кањижи, вредна 9,1 милиона динара, а у току је јавна набавка за изградњу објекта станице за радове...

Која судбина чека на каштела Карас у Хоргошу

08.05.2014.
  
Пропадање једног од најстаријих двораца у Војводини каштела Карас у Хоргошу је делимично заустављено, али после уложених преко 20 милиона динара из Фонда за капитална улагања...

Срушиће се железничка чуварска кућица у Орому

05.03.2014.
  
Локална самоуправа Кањиже се пре годину дана обратила Железницама Србије сa молбом за рушење чуварске куће у Орому која је у изузетно лошем стању и већ...