Предаја докумената електронским путем

27.03.2020.
 

Труднице и породиље, током трајања ванредног стања, документацију потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, могу да доставе електронским путем.

Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом,  потребно је скенирати и послати на имејл:   ujhelyi@kanjiza.rs    

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресу:  Општинска управа општине Кањижа Одељење за општу управу и заједничке послове -  дечија  заштитa,  24420 Кањижа, Трг Главни 1.

Све информације везано за остваривање права на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета могу се добити на следеће  телефоне: 064 806 2147 (Иштенеш Ерика)  или 064 80 62 094 (Ујхељи Ибоља)