Za Kanjižu

Linija
Polaz.
Dolaz.
Prevoznik
Režim ob.
Beograd - Kanjiža
       
Beograd (Autob. st.) - Novi Sad - Senta - Kanjiža (Autob. st.)
5:15
9:30
LASTA
Svaki dan
Beograd (Autob. st.) - Zrenjanin - Kikinda - Kanjiža - (Subotica)
6:30
10:09 (10:55)
LASTA
Svaki dan
Beograd - Novi Sad - Bečej - Senta - Kanjiža (Autob. st.)
9:25
13:15
Bečejprevoz
Svaki dan
Beograd (Autob. st.) - Novi Sad - Senta - Kanjiža (Autob. st.)
12:00
16:15
LASTA
Svaki dan
Beograd - Zrenjanin - Kikinda - Novi Kneževac - Kanjiža
14:45
19:00
Enka putnički
Svaki dan
Beograd - Zrenjanin - Kikinda - Novi Kneževac - Kanjiža
17:45
22:00
Enka putnički
Radnim danom i subotom
Beograd (Autob. st.) - Novi Sad - Senta - Kanjiža (Autob. st.)
15:45
20:00
LASTA
Svaki dan
Novi Sad - Kanjiža
       
Novi Sad (Autob. st.) - Bečej - Senta - Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar)
9:20
11:48
Enka putnički
Svaki dan
Novi Sad (Autob. st.) - Bečej - Senta - Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar)
12:40
15:08
Enka putnički
Radnim danom
Novi Sad (Autob. st.) - Bečej - Senta - Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar)
14:45
17:08
Enka putnički
Svaki dan
Novi Sad (Autob. st.) - Senta - Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar)
19:40
22:08
Enka putnički
Radnim danom i nedeljom
Kikinda - Kanjiža
       
Kikinda (Autob. st.) - Kanjiža (Banja, Centar)
6:00
7:07
Autoprevoz
Svaki dan, osim nedelje i drž. praznika
Kikinda (Autob. st.) - Kanjiža (Banja, Centar)
10:00
11:07
Autoprevoz
Radnim danom
Kikinda (Autob. st.) - Kanjiža (Banja, Centar)
12:30
13:34
Autoprevoz
Svaki dan
Subotica - Kanjiža
       
Subotica (Autob. st.) - Horgoš - Kanjiža (Ciglana, Centar)
5:50
6:35
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom dok traje školska godina
Subotica (Autob. st.) - Bački Vinogradi - Kanjiža (Ciglana, Centar)
5:50
6:48
SUBOTICA-TRANS
Svaki dan
Subotica (Autob. st.) - Bački Vinogradi - Kanjiža (Ciglana, Centar)
6:45
7:40
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom
Subotica (Autob. st.) - Bački Vinogradi - Kanjiža (Ciglana, Centar)
7:50
8:42
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom dok traje školska godina
Subotica - Kanjiža
8:20
Enka putnički
Radnim danom
Subotica (Autob. st.)- Bački Vinogradi - Kanjiža (Ciglana, Centar, Ž. st.)
10:00
10:51
SUBOTICA-TRANS
Svaki dan
Subotica (Autob. st.) - Horgoš - Kanjiža (Ciglana, Centar)
10:30
11:20
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Subotica (Autob. st.)- Bački Vinogradi - Kanjiža (Ciglana, Centar)
11:15
12:12
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Subotica (Autob. st.) - Kanjiža (Ciglana, Centar, Ž. st.)
11:40
12:30
SUBOTICA-TRANS
Svaki dan
Subotica (Autob. st.) - Horgoš - Kanjiža (Ciglana, Centar)
12:45
13:30
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom
Subotica (Autob. st.) - Horgoš - Kanjiža (Ciglana, Centar)
12:45
13:37
SUBOTICA-TRANS
Subotom, nedeljom i državnim praznikom
Subotica - Kanjiža
13:20
Enka putnički
Svaki dan
Subotica (Autob. st.) - Martonoš - Kanjiža (Ciglana, Centar)
14:10
15:07
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom
Subotica - Horgoš - Kanjiža (Ciglana, Centar, Banja)
14:15
15:10
SUBOTICA-TRANS
Svaki dan
Subotica (Autob. st.) - Bački Vinogradi - Kanjiža (Ciglana, Centar)
16:30
17:25
SUBOTICA-TRANS
Subotom, nedeljom i državnim praznikom
Subotica (Autob. st.) - Horgoš - Kanjiža (Ciglana, Centar)
18:00
18:45
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom
Subotica (Autob. st.) - Bački Vinogradi - Martonoš - Kanjiža (Ciglana, Centar, Ž. st.) - (Novi Kneževac)
19:20
20:16 (20:23)
SUBOTICA-TRANS
Svaki dan
Subotica (Autob. st.) - Martonoš - Kanjiža (Ciglana, Centar)
20:00
20:55
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom
Bečej - Kanjiža
       
Bečej - Senta - Kanjiža
5:55
7:20
Bečejprevoz
Radnim danom, subotom i državnim praznikom
B. Petrovo Selo - Kanjiža
       
B. Petrovo Selo (Centar) - Senta - Kanjiža (Centar)
8:00
9:10
Bečejprevoz
Nedeljom
Ada - Kanjiža
       
Ada (Centar-Autob. st.) - Senta - Kanjiža (Centar)
11:20
12:27
Bečejprevoz
Radnim danom i subotom
Senta - Kanjiža
       
Senta (Autob. st.) - Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar, Fruža)
5:00
5:34
Severtrans
Radnim danom
Senta (Autob. st.) - Kanjiža (Fruža, Centar)
6:05
6:28
Severtrans
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Autob. st.) - Trešnjevac "R" - Kanjiža (Fruža, Centar)
7:15
7:41
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Most) - Novi Kneževac - Kanjiža
7:18
7:54
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Autob. st.) - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar, Fruža)
7:43
8:07
Severtrans
Radnim danom
Senta (Most) - Novi Kneževac - Kanjiža
13:30
14:07
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Autob. st.) - Trešnjevac "R" - Kanjiža (Fruža, Centar, Ciglana)
13:35
13:59
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Autob. st.) - Kanjiža (Fruža, Centar)
13:40
14:03
Severtrans
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Autob. st.) - Trešnjevac "R" - Kanjiža (Fruža, Centar)
13:35
14:01
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Autob. st.) - Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar)
14:35
15:03
Enka putnički
Radnim danom
Senta (Autob. st.) - Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar)
16:40
17:08
Enka putnički
Svaki dan
Senta (Autob. st.) - Kanjiža (Fruža, Centar)
19:30
19:53
Severtrans
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Most) - Novi Kneževac - Kanjiža
19:40
20:35
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Senta (Autob. st.) - Trešnjevac "R" - Kanjiža (Fruža, Centar)
19:40
20:07
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Čoka - Kanjiža
       
Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar)
6:40
7:05
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Čoka - Novi Kneževac - Kanjiža (Centar)
12:30
12:55
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža
       
Novi Kneževac - Kanjiža (Banja, Centar, Ciglana)
6:30
6:36
Enka putnički
Radnim danom
Novi Kneževac (Autob. st.) - Kanjiža (Autob. st.)
9:50
9:58
Enka putnički
Svaki dan
Novi Kneževac - (Kanjiža) - Orom
       
Novi Kneževac - Kanjiža - Zimonjić - Adorjan - Trešnjevac - Novo Selo - Orom
18:52
19:41
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Orom - (Kanjiža) - Novi Kneževac
       
Orom - Trešnjevac - Adorjan - Kanjiža - Novi Kneževac
4:40
5:42
Enka putnički
Munkanapokon, iskolaidőben
Đala - Kanjiža
       
Đala - Novi Kneževac - Kanjiža
6:10
6:47
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Đala - Novi Kneževac - Kanjiža
7:00
7:27
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Đala - Novi Kneževac - Kanjiža
12:20
12:47
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Đala - Novi Kneževac - Kanjiža
14:40
15:07
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Novo Selo
       
Novi Kneževac - Kanjiža - Adorjan - Trešnjevac - Orom - Novo Selo
5:50
7:01
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Adorjan - Trešnjevac - Orom - Novo Selo
9:50
11:01
Enka putnički
Svaki dan, za vreme trajanja školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Adorjan - Trešnjevac - Orom - Novo Selo
11:45
12:55
Enka putnički
Za vreme školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Adorjan - Trešnjevac - Orom - Novo Selo
13:07
14:11
Enka putnički
Za vreme školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Adorjan - Trešnjevac - Orom - Novo Selo
14:00
15:13
Enka putnički
Za vreme školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Adorjan - Trešnjevac - Orom - Novo Selo
18:22
19:25
Enka putnički
Za vreme školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Male pijace
       
Novi Kneževac - Kanjiža - Mali Pesak - Male pijace
5:35
6:05
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Mali Pesak - Male pijace
11:50
12:19
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Mali Pesak - Male pijace
12:35
13:25
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Novi Kneževac - Kanjiža - Mali Pesak - Male pijace
18:55
19:24
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Rabe - Kanjiža
       
Rabe - Novi Kneževac - Kanjiža
5:47
6:34
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Rabe - Novi Kneževac - Kanjiža
6:50
7:55
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Rabe - Novi Kneževac - Kanjiža
12:45
13:49
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Rabe - Novi Kneževac - Kanjiža
15:13
16:17
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Rabe - Novi Kneževac - Kanjiža
19:49
20:52
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Novo Selo- Kanjiža
       
Novo Selo - Orom - Doline - Totovo Selo - Trešnjevac - Adorjan - Zimonjić - Kanjiža
7:05
8:04
Enka putnički
Radnim danom za vreme školske godine
Novo Selo - Orom - Doline - Totovo Selo - Trešnjevac - Adorjan - Zimonjić - Kanjiža
11:30
12:29
Enka putnički
Radnim danom za vreme školske godine
Novo Selo - Orom - Doline - Totovo Selo - Trešnjevac - Adorjan - Zimonjić - Kanjiža
15:13
16:12
Enka putnički
Radnim danom za vreme školske godine
Totovo Selo - Kanjiža
       
Male Pijace - Kanjiža
       
Male Pijace - Mali Pesak - Kanjiža
6:25
6:45
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Male Pijace - Mali Pesak - Kanjiža
12:25
12:45
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Male Pijace - Mali Pesak - Kanjiža
13:25
13:45
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Male Pijace - Mali Pesak - Kanjiža
19:25
19:45
Enka putnički
Radnim danom, za vreme trajanja školske godine
Martonoš - Kanjiža
       
Martonoš (Centar) - Kanjiža (Ciglana, Centar, Fruža)
6:30
6:43
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Martonoš (Centar) - Kanjiža (Ciglana, Centar, Fruža)
19:00
19:13
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
+
Horgoš - Kanjiža
       
Horgoš (Centar) - Kanjiža (Ciglana, Centar, Banja)
5:30
5:45
SUBOTICA-TRANS
Radnim danom
Horgoš - Kanjiža
6:20
6:35
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Horgoš (Centar) - Kanjiža (Ciglana, Centar)
8:56
9:20
Enka putnički
Radnim danom
Horgoš - Kanjiža
12:15
12:29
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Horgoš - Kanjiža
18:45
18:59
Enka putnički
Za vreme trajanja školske godine
Horgoš (Centar) - Martonoš - Kanjiža (Ciglana, Centar, Fruzsa, Keramika)
20:15
20:46
Enka putnički
Svaki dan
Segedin - Kanjiža
       
Segedin - Kanjiža
12:30
13:30
Tisza volán
Za vreme trajanja školske godine petkom i nedeljom
Segedin - Kanjiža
12:30
13:30
Tisza volán
Ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom, subotom - za vreme raspusta petkom i nedeljom
Segedin - Kanjiža
14:30
15:30
Severtrans
Svaki dan
Segedin - Kanjiža
15:00
16:15
Bečejprevoz
Četvrtkom

Period važenja reda vožnje: od 01.06.2012. do 31.05.2013.g.

Bečejprevoz Tel.: centrala 021/6911-060, 6915-301 Tel/fax i Turist biro: 021/6915-696
Sutrans 024/555-566 www.sutrans.rs
Severtrans 0230/423-770
Lasta 011/2882-740
Autoprevoz Kikinda 0230/423-770