Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Szociális és gyermekvédelem hírei

Népesedéspolitika


MAGYARKANIZSA KÖZSÉG
2014–2018. ÉVI NÉPESEDÉSPOLITIKAI
STRATÉGIAI TERVE »

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2014–2016. ÉVI
NÉPESEDÉSPOLITIKAI CSELEKVÉSI TERVE »

GAZDASÁGI, MUNKAÜGYI ÉS NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁNAK TITKÁRSÁGA TÁMOGATJA A „TUDÁSSAL A MUNKÁIG” ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATOT

Vesna Šijački a Nemek Egyenjogúságáért Felelős Intézet igazgatója, szerződést írt alá 13 vajdasági község képviselőjével, vissza nem térítendő támogatás jóváhagyásáról, mely a falusi nők informatikai oktatását hivatott szolgálni. Összesen 1,3 millió dinárt osztottak szét Verbász, Hódság, Magyarkanizsa, Torontálszécsány, Petrőc, Alibunár, Zsablya, Ruma, Begaszentgyörgy, Topolya, Antalfalva, Temerin, Szabadka község között.

„Nem nehéz nagy pénzekből nagyot alkotni, de amikor 1,3 millió dinárból közel 500 falusi nő tesz szert informatikai tudásra, akkor az nagy tettnek számít” mondta el Miroslav Vasin dicsérve munkatársait, akik részt vettek ennek a programnak a kidolgozásában, kiemelve a községi önkormányzatok fontosságát ebben a projektben, akik felismerték annak fontosságát, hogy a falusi nőket támogatni kell, hogy minél önállóbbak legyenek. „Amikor számítógépen és interneten keresztül az információk az egész világból eljutnak hozzánk, akkor mi most a falusi nőket a világ lakosaivá tettük”, tette hozzá Vasin és elmondta, hogy ez az aktivitás pár éve már elkezdődött, amikor ötezer falusi nő sajátította el a számítógép használatát méghozzá a falusi iskolákban, saját környezetükben. Ugyanekkor a kifizetett pénzből több iskola kapott új számítógépeket.
Az Együtt Veled – Értük Egyesület Lakóotthona

Egyesületünk fennállásának 10 éve alatt folyamatosan törekedett arra, hogy az általunk szervezett programok, aktivitások megfeleljenek fogyatékos embertársaink és családjaik elvárásainak.
Felnövő védenceink lassan idősödő szülei fogalmazták meg azt az igényüket, hogy addig szeretnének gyermekük számára biztos otthont nyújtó, családtól nem távol eső helyet találni, amíg teljes erejükkel segíteni tudják önállósulásukat illetve új otthonra találásukat, felkészítve őket így arra az életszakaszra, amikor ők már nem lesznek.
A szülők igénye alapján született meg az az egyesületi célkitűzés, amely a védencek önálló életvitelre való felkészítését és egy Lakóotthon kialakítását látta elő.
Az önálló életvitelre való felkészítés program az elmúlt évben az újvidéki Mentálisan sérültek szövetségének támogatásával sikeresen meg is valósult. Védenceink kiscsoportos foglalkozások keretén belül szerezhettek gyakorlati ismereteket a házimunka, bevásárlás, ügyintézés stb. területén A program lehetőséget adott arra is, hogy felmérjük a szülők tényleges igényét a Lakóotthonnal kapcsolatban.

Önkormányzati közlemény

Április 12-én Kiskunhalasról egy 8 főből álló gyermekjóléti, illetve egy szintén 8 fős családsegítő szakértőcsoport érkezett Magyarkanizsára szakmai tapasztalatcsere céljából.
A küldöttséget Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármester, Darabán Piroska gyermekvédelemmel és egészségvédelemmel megbízott tanácstag, valamint Barát Kljajić Tímea szociális védelemmel megbízott tanácstag fogadta a magyarkanizsai Városháza kistermében. Nyilas Mihály köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy Kiskunhalassal, Magyarkanizsa legrégebbi testvérvárosával egy újabb téren bővül az együttműködés.
A kiskunhalasi delegációt Nyilas László, a család-és gyermekvédelmi ágazat gyermekjóléti szolgálatának igazgatója vezette.
A közel három órás szakmai tapasztalatcsere során a kiskunhalasi delegációnak lehetősége nyílott a magyarkanizsai szociális és gyermekvédelmi rendszer megismerésére.
A vendégek és házigazdáik ellátogattak a Magyarkanizsai Szociális Központ ellátottainak kialakított Bolmány utcai Fészek napközibe. Itt a hátrányos helyzetű gyermekeknek a közösségbe történő aktív beilleszkedését segítik nevelők, pszichológusok, pedagógusok, szociális munkások és más szakemberek.
Ezután megtekintették a Petőfi Sándor utcában a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ fogyatékos személyeket befogadó napközi otthonát, ahol szintén megismerkedhettek az ott folyó tevékenységekkel.
Ezt követően a delegáció meglátogatta a Művészetek Házát és a Nagy József Regionális Kreatív Műhelyt, valamint a gyógyfürdőt, ahol közös ebéddel zárult a magyarkanizsai program. A kiskunhalasi delegáció a vendéglátást és a szakmai tájékoztatást megköszönve meghívta a házigazdákat Kiskunhalasra egy hasonló témájú szakmai találkozóra.

Örömünnep

A magyarkanizsai Szociális központ a művészetek háza nagyszínpadán, 2012. december 26-án, 12,00 órai kezdettel megszervezi a hátrányos helyzetű gyermekek részére, immár hagyományos ÖRÖMÜNNEP elnevezésű, csomagosztással egybekötött művelődési műsort.

Velünk kerek a világ 2012

A Magyarkanizsai Községi Tanács határozata

Határozat a 2012/2013. tanévben ingyenes tízóraira jogosult óvodás és általános iskolás gyermekek számának és a tízórai árának megállapításáról

A Magyarkanizsai Községi Tanács augusztus 31-én megtartott ülésén határozatot hozott a 2012/2013. tanévben ingyenes tízóraira jogosult óvodás és általános iskolás gyermekek számának és a tízórai árának megállapításáról. Ezek szerint szeptember 1-jétől a tizórai árát 50,00 dinárban állapitotta meg (az eddigi 40,00 dinár helyett) a Tanács a következő iskolaévre. Továbbra is minden intézményben a teljes gyermeklétszám 17%-a jogosult erre az étkeztetésre. Kivételesen az Október 10. Általános Iskolában további 50 tanuló jogosult ingyenes tizóraira, mint tudjuk az iskola működésében előállt nehézségek áthidalására irányuló cselekvési terv megvalósitása érdekében.
Ennek értelmében ebben az iskolaévben is több, mint 500 gyermek lesz jogosult az óvódákban és az általános iskolákban a napi ingyenes tizóraira.

Egészségügyi séta

A fizikai aktivitás nemzetközi napja (május 10-e) alkalmából, a magyarkanizsai Egészségház tízperces jelképes, népszerűsítő sétára invitálta a város apraját és nagyját.
A séta a városháza előtti kisparkban zajlott le. Az egészséges életvitel kedvelőit Dr. Körmöci László az Egészségház igazgatója és Börcsök Csilla, a találkozó egyik szervezője üdvözölte.Magyarkanizsa Magyarkanizsa önkormányzata

2012.05.11.
Röhrig Ottó szóvivő

Reprezentatív séta

Tartalom átvétel