Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Pályázatok

Nyílt PÁLYÁZAT a 2012/2013. évi sportolói ösztöndíjak odaítélésére

A sportolók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 6. és 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/11. sz.) alapján a sportprogramok pénzellátására irányuló nyílt pályázat eljárását lebonyolító bizottság

NYÍLT PÁLYÁZATOT
hirdet a 2012/2013. évi sportolói ösztöndíjak odaítélésére

AZ ÖSZTÖNDÍJ-JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI

A nyílt pályázat a 2012/2013. évben 10 – a községi költségvetés eszközeiből – ösztöndíj odaítélésére íródik ki, ennek 60%-át egyéni sportot űző sportolóknak és 40%-át csapatsportot űző sportolóknak kell odaítélni.
A jelölteket az ösztöndíj odaítélésére a sportegyesületek javasolják az alábbi kategóriákba:
– felnőtt
– ifjúsági
– serdülő és
– kölyök.

Ösztöndíjra azok a sportolók jogosultak, akik olimpiai egyéni vagy csapatsportban kölyök, serdülő, ifjúsági vagy felnőtt kategóriában az alábbi sporteredmények valamelyikét elérték:
1. világbajnokságon 1–10. helyezést értek el,
2. Európa-bajnokságon 1–8. helyezést értek el,
3. Balkán-bajnokságon érmet nyertek, azaz 1–3. helyezést értek el,
4. Földközi-tengeri játékokon érmet nyertek, azaz 1–3. helyezést értek el,
5. köztársasági bajnokságon érmet nyertek, azaz 1–3. helyezést értek el,
6. tartományi bajnokságon érmet nyertek, azaz 1–3. helyezést értek el,
7. szerepeltek a Szerb Köztársaság válogatottjában.

Az egyesületek kivételesen olyan jelöltet is javasolhatnak, aki az 1–7. pontjában írt követelményeket nem teljesíti, ha a jelölt a fenti versenyekről igazoltan maradt távol, illetve olyan csapatsportot űző sportoló, aki példaként áll a környezete előtt, és egy-egy sportág fejlődésének a hordozója.

Igazgatóbizottsági döntés alapján minden egyesület két jelöltet javasolhat ösztöndíjra.

Ösztöndíj-jogosultságot egy sportoló akkor szerezhet, ha:
– állandó lakóhelye a község területén van,
– olyan sportszervezetben-sportegyesületben tag, amely tagja a Magyarkanizsai Községi Sportszövetségnek,
– nincs megkötött hivatásos sportolói szerződése,
– a Szerb Köztársaságtól nem részesül élsportolói ösztöndíjban.

A NYÍLT HIRDETMÉNYEN RÉSZT VEVŐ JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK ÉS OKMÁNYOK

A nyílt hirdetményre jelentkezéshez a jelöltnek csatolnia kell:
1. kölyök, serdülő, ifjúsági vagy felnőtt kategóriában olimpiai egyéni vagy csapatsportban világ-, Európa-, Balkán-bajnokságon, Földközi-tengeri játékokon, köztársasági vagy tartományi bajnokságon szerzett éremről, illetve elért helyezésről kiállított bizonyítvány vagy oklevél fénymásolatát, illetve egyéb igazolását,
2. válogatottságról kiállított igazolást vagy egyéb bizonyítékot (a Szerb Köztársaság válogatottjában szerepelt sportolók),
3. kiskorú esetén az állandó lakóhelyről szülő által aláírt nyilatkozatot, illetve nagykorú esetén a személyi igazolvány fénymásolatát,
4. a sportszervezet-sportegyesület igazolását arról, hogy a jelölt az egyesületnek aktív tagja, és nincs aláírt hivatásos sportolói szerződése,
5. nagykorú személy esetén a jelölt írásbeli nyilatkozatát, kiskorú személy esetén a szülő/gyám írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a jelölt nem részesül a Szerb Köztársaság által élsportolóknak folyósított ösztöndíjban.

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

Jelentkezés a nyílt hirdetményre a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján való közzétételét követő 30 napon belül a megfelelő nyomtatványon nyújtható be аmely a www.kanjiza.rs honlapon tölthető le.

A nyomtatványt és a csatolandó okmányokat a sportprogramok pénzellátására irányuló nyílt pályázat eljárását lebonyolító bizottságnak, a Мagyarkanizsai Közigazgatási Hivatal ügyfélfogadó központja által kell benyújtani (Fő tér 1. sz.), zárt borítékban, „Sportolói ösztöndíjra – nem bontandó föl” megjegyzéssel, a fenti határidőben.

A hiányos és elkésett jelentkezéseket a bizottság figyelmen kívül hagyja.

A nyílt pályázatot a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, a tömegtájékoztatási eszközökben, a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján kell közzétenni, és meg kell küldeni a Magyarkanizsai Községi Sportszövetségnek.

A bizottság elnöke
V. Takarics Anasztázia

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
A sportprogramok pénzellátására irányuló
nyílt pályázat eljárását lebonyolító bizottság
Ikt. szám: 66-16/2012-I/C
Kelt: 2012. okt. 23-án
Magyarkanizsa

Pályázati felhívás - Diákutaztatás október 23-án!

A Rákóczi Szövetség október 23-i diákutaztatási programjában való részvételre

Október 23. kapcsán az utazás lehetőségét Magyarország határain túli magyar középiskoláknak hirdeti meg a Rákóczi Szövetség, azzal a céllal, hogy magyarországi iskolákhoz látogassanak és ott részt vegyenek az 1956-os forradalom megünneplésében, illetve ezáltal minél több kapcsolat alakulhasson a diákok, a tanárok és az iskolák között.
Bővebb információért keresse a kapcsolatot helyi szervezetünkkel, vagy írjon, hívja az oldal alján föltüntetett elérhetőségeket!

KÖZÉPISKOLÁSOK ÉRTESÍTÉSE!

Értesítjük utazó középiskolásainkat, hogy 2012. augusztus 30-tól 2012. szeptember 13-áig meghirdetjük a PÁLYÁZATOT a középiskolai rendes tanulók útiköltség-térítésének odaítéléséről.
Kérünk minden tanulót, hogy a megfelelő dokumentációval a pályázati HATÁRIDŐN BELÜL jelentkezzen a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélszolgálati Központjánál (Fő tér 1.), illetve a Magyarkanizsa község településein működő helyi irodák tisztviselőinél, lakhelytől függően.
A családi pótlékban vagy a családi anyagi biztonságát szolgáló térítésben részesülő tanulónak még a következőket is be kell nyújtania: a családipótlék-jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolatát vagy a család anyagi biztonságát szolgáló térítéshez való jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolatát.

Magyarkanizsa, 2012. augusztus 15.

Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal
Általános és gazdasági főosztály, Társadalmi tevékenységek szolgálata

Nyilvános fölhívás kérdezőbiztos-jelöltek jelentkezésére

A Köztársasági Statisztikai Intézet a 2011. évi mezőgazdaság-összeírásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/09. és 24/11. sz.) alapján

NYILVÁNOS FÖLHÍVÁST
tesz közzé
KÉRDEZŐBIZTOS-JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

A Köztársasági Statisztikai Intézet a 2012. október 1. és december 15. közötti időszakban a Szerb Köztársaság területén mezőgazdasági összeírást végez.

Az intézet fölhívja azokat, akik a mezőgazdaság-összeírásban kérdezőbiztosként szeret-nének részt venni, hogy erre augusztus 10. és 14. között jelentkezhetnek a lakóhelyük sze-rinti önkormányzatban.

A jelölteknek ezeket az alapkövetelményeket kell teljesíteniük:

 szerb állampolgárság
 nagykorúság
 legalább középfokú végzettség
 jó terepi ismeretek (a jelöltnek abban az önkormányzatban kell élnie, ahova kérdező-biztosnak jelentkezik)
 olvasható kézírás
 nem folyik ellene nyomozás, nem emeltek ellene vádat.

A kiválasztás mércéi:

 szakmai végzettség
 képzettségi szakterület
 munkajogi jogállás
 a 2011. évi lakossági és háztartási népszámlálásban, illetve az utóbbi három évben a statisztikai intézet által szervezett egyéb kutatásban való részvétel

Előnyben részesülnek a mezőgazdasági szakos végzettséggel rendelkező jelöltek, továb-bá azok, akik részt vettek a 2011. évi lakossági és háztartási népszámlálásban, illetve az utóbbi három évben a statisztikai intézet által szervezett egyéb statisztikai kutatásban (kérdezőbiztosként).

A szűkebb körbe beválasztott jelöltek ötnapos képzésben részesülnek a 2012. szeptem-ber 17. és 26. közötti időszakban. A képzés helyszínét az önkormányzati népszámláló-bizottság jelöli ki. A kérdezőbiztosok végleges kiválasztására a képzés befejeztével kerül sor.

A jelöltkiválasztás módjáról, a mezőgazdaság-összeírás kérdezőbiztosainak feladatairól részletesebben a statisztikai intézet honlapján lehet tájékozódni (www.stat.gov.rs).

A nyilvános fölhívás a Danas napilapban 2012. augusztus 1-jén jelent meg.
A jelentkezőket a városháza 10. számú irodájába várjuk 8.00-16.00 óráig, valamint a fal-vakban a helyi irodákba.

Felhívás

A Köztársasági Statisztikai Intézet a 2011. évi mezőgazdaság-összeírásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/09. és 24/11. sz.) alapján

NYILVÁNOS FÖLHÍVÁST
tesz közzé
KÉRDEZŐBIZTOSOKAT KIKÉPZŐ ÖNKORMÁNYZATI
OKTATÓJELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

A Köztársasági Statisztikai Intézet a 2012. október 1. és december 15. közötti időszakban a Szerb Köztársaság területén mezőgazdasági összeírást végez.

Az intézet fölhívja azokat, akik a mezőgazdaság-összeírásban a kérdezőbiztosokat kikép-ző önkormányzati oktatóként szeretnének részt venni, hogy erre június 1. és 30. között jelentkezhetnek. Jelentkezni csak a statisztikai intézet honlapján elérhető elektronikus jelentkezőlap kitöltésével lehet (www.stat.gov.rs).

A jelölteknek ezeket az alapkövetelményeket kell teljesíteniük:

- szerb állampolgárság
- nagykorúság
- legalább négyéves középiskolai végzettség
- jó terepi ismeretek (a jelöltnek ott kell élnie vagy dolgoznia, ahova kérdezőbiztos-oktatónak jelentkezik)
- nem folyik ellene nyomozás, nem emeltek ellene vádat.

A kiválasztás mércéi:

- szakmai végzettség
- képzettségi szakterület
- munkajogi jogállás
- a 2011. évi lakossági és háztartási népszámlálásban, illetve az utóbbi három évben egyéb statisztikai kutatásban való részvétel
- személyes meghallgatás.

Előnyben részesülnek a mezőgazdasági szakos végzettséggel rendelkező jelöltek.

Kívánatos a számítógép-kezelési jártasság.

Személyes meghallgatásra azok a jelöltek számíthatnak, akik a fenti mércék alapján a szű-kített körbe bekerültek. A személyes meghallgatás helyéről és idejéről a jelöltek kellő idő-ben értesítést kapnak.

A szűkebb körbe beválasztott jelöltek ötnapos képzésben, majd tudásfölmérésben része-sülnek. Erre 2012. szeptember 10. és 14. között kerül sor. A helyszínt az önkormányzati népszámláló-bizottság jelöli ki. Ezt követően dönti el az intézet, hogy kik lesznek a kérde-zőbiztosokat kiképző önkormányzati oktatók.

A jelöltkiválasztás módjáról, az oktatók feladatairól részletesebben a statisztikai intézet honlapján lehet tájékozódni (www.stat.gov.rs).

A NIS pályázati felhívása

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), amely odaadóan fáradozik annak a jövőképnek a beteljesítésén, hogy a világot a jobbítás irányába mozdítsa el, az idén a helyben élő közösségek fejlődését segítő tevékenységek támogatására új koncepciót vezet be. Azonkívül, hogy támogatjuk az önkormányzatok részéről kiemeltnek és fontosnak minősített projektumokat, az idén más elképzelések és programok előtt is ajtót nyitunk, támogatjuk az önök alkotókészségét és felelősségét. Hozzásegítjük önöket, hogy részt vegyenek a jövő alakításában. Önökkel együtt emberibb és szebb társadalmat építünk. Csatlakozzon hozzánk, hogy jelszavunk: „Az élet energiája” ne csak ösztönzés legyen, hanem valóság is!

NYÍLT PÁLYÁZAT

Újvidék, Pancsova, Nagybecskerek, Nagykikinda, Törökbecse, Magyarkanizsa, Bégaszentgyörgy és Niš területén 2012. december 31-éig megvalósítandó sport-, művelődési, környezetvédelmi, tudományos, valamint népjóléti és emberbaráti projektumok lebonyolításához szükséges pénzeszközök odaítélésére.

A pályázat tárgya
A működési területünk helyben élő közösségével való együttműködés és a közérdek előmozdítása érdekében, a helyben élő közösség és a jelentős gazdasági szereplők felelősségteljes korporatív magatartása és szorosabb kapcsolata szellemében, az életminőség javítására készen állunk támogatni az olyan projektumokat, amelyek az alább fölsorolt területeken megfelelnek az alapvető jótékonysági és szponzori elveinknek:
– A sport ereje – a sport és az egészséges életmód népszerűsítése,
– Határtalan kultúra – a helyi, nemzeti és nemzetközi jelentőségű művelődési intézmények és rendezvények támogatása,
– A tudomány és a tehetségek fejlesztése – a tudományos potenciál, a kutatómunka, a tudományos fölfedezések fejlesztésének, valamint a tehetséges diákok és egyetemi hallgatók fölkarolásának támogatása,
– Emberbaráti projektumok – a rászoruló lakossági kategóriák megsegítését és támogatását, a bajbajutottak, a jó ötletekkel igen, de pénzzel nem rendelkező szervezetek és egyesületek fölkarolását célozzák,
– Környezetvédelmi projektumok – a környezetvédelemben uralkodó helyzet előmozdításához hozzájáruló közérdekű projektumok.

Tartalom átvétel