Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Pályázatok

A Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatóbizottságának nyilvános felhívása

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az alap 2013. 04. 19-én meghozott és a Községi Tanács által 2013. 04. 29-én jóváha-gyott 2013. évi programja alapján

A Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap
igazgatóbizottsága

NYILVÁNOS FELHÍVÁST
tesz közzé

mezőgazdasági termelők szervezetei részéről hazai és külföldi mezőgazdasági vásárok, kiállítások és rendezvények szervezett látogatásának költségtérítése iránti kérelmek benyújtására

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap felhívást intéz a mezőgazdasági termelők egyesületeihez és szövetkezeteihez, hogy kérelmezhetik hazai és külföldi vásárok, kiállítások és rendezvények szervezett látogatásának útiköltség-térítését. Pénzügyi lehetőségeihez mérten az alap az e célra 2013-ban összesen előirányzott 400.000,00 dinár elköltéséig biztosít eszközöket.

A kitöltött jelentkezési űrlap mellé csatolni kell:
– a termelőket utaztató cég által a szállítási költségekről kiállított előszámlát
– a meglátogatni kívánt vásár, kiállítás vagy rendezvény meghívóját, felhívását vagy plakátját
– a szervező nyilatkozatát a megjelölt rendezvényre szervezetten utazni szándékozók névsorával

A látogatást követő 5 napon belül az alap igazgatóbizottságához be kell nyújtani:
– az alap által kibocsátott űrlapon a résztvevők saját kezűleg aláírt nyilatkozatát
– a látogatás napján az utazásban részt vevőkről és a rendezvényről készült fényképet.

A jelentkezés módja:
– A „Jelentkezési űrlap mezőgazdasági rendezvény látogatására” nyomtatvány átvehető a Községi Közigazgatási Hivatal 21. számú irodájában.
– A kitöltött jelentkezési nyomtatványt minden szükséges dokumentummal ellátva lezárt borítékban legkésőbb az utazás előtt 5 nappal postán a következő címre kell küldeni:

KÖZSÉGI MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP, Magyarkanizsa, Fő tér 1. a következő jelöléssel: „NYILVÁNOS FELHÍVÁS VÁSÁRLÁTOGATÁSRA” és „NEM BONTANDÓ FEL”,

vagy személyesen a városháza ügyfélszolgálatán a 7. ügyfélasztalnál vagy az 1. emeleti 21. szá-mú irodában adható át.

A pályázati kiírás teljes dokumentációja megtalálható a következő honlapon: www.kanjiza.rs. A „Jelentkezési űrlap” és a „Nyilatkozat az utazásról” nyomtatványok ennek a nyilvános felhívásnak elválaszthatatlan részei.

A határidőn túl vagy hiányosan, valamint távmásolón vagy villámpostán érkezett, alá nem írt vagy hitelesítetlen jelentkezéseket az alap nem veszi figyelembe.

A jelentkezési űrlapon az utazás költségének fedezésére kért összeget az alap igazgatóbizottsága hagyja jóvá végzés formájában, amelyet a kérelem benyújtásának napjától számított két napon belül kézbesít a kérelmezőnek. A jóváhagyott összeget az alap legkésőbb 5 nappal az után átutalja az utaztató cég bankszámlájára, hogy beérkezett az utaztató cég számlája, az alap által kibocsátott nyomtatványon a résztvevők saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozat és a látogatás napján az utazásban részt vevőkről és a rendezvényről készült fénykép.

További felvilágosítás a 875-166 telefon 303-as mellékén kapható.

A dokumentációt az alap nem adja vissza.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdaság-fejlesztési
Alap igazgatóbizottsága

Szám: 320-174 /2013-V
Kelt: 2013. 05. 10.
MAGYARKANIZSA

A NIS pályázati fölhívást tett közzé

Magyarkanizsa, 2013. április 16. – A NIS kőolajtársaság május 10-éig érvényes pályázati fölhívást tett közzé. Annak a tíz önkormányzatnak a területén, amelyekkel a NIS együttműködési megállapodást írt alá, minden civilszervezet és egyéb közhasznú intézmény önállóan pályázhat a NIS támogatására olyan programokkal, amelyeket a sport, a művelődés, a környezetvédelem, a tudomány és emberbaráti tevékenységek terén kívánnak megvalósítani.

Az idei megállapodás újdonsága az, hogy a nyílt pályázaton kiosztandó eszközöket 100%-ban a NIS társaság ítéli meg, eltérően a tavalyi évtől, amikor a pénzeszközök odaítéléséről felerészben az önkormányzat, felerészben pályázat döntött.

Rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó mezőgazdasági civil szervezetek projektumainak kiválasztásáról

A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7-18. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/08. sz.) és a 2013- es évi községi költségvetésről szóló rendelet alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T
A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATANDÓ MEZŐGAZDASÁGI CIVIL SZERVEZETEK PROJEKTUMAINAK KIVÁLASZTÁSÁRÓL

I.

A mezőgazdasági civilszervezeti projektumok 2013. évi Magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására kiírt nyílt pályázat és a mezőgazdasági civil szervezetek projektumainak támogatására meghirdetett nyílt pályázat eljárásának lebonyolítására kinevezett bizottság javaslatára összesen 2.000.000,00 dinár értékben támogatandóak a civil szervezeti projektumok az alábbiak szerint:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Vajdasági fotó és kisfilm szemle

A Magyarkanizsai Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület fotó és videó szakosztálya pályázatot hirdet fiatal fotósok és filmesek részére. Szakmailag igényes, kimunkált alkotásokat várunk, amelyek alkalmasak arra, hogy a kép nyelvén fórumot teremtsenek különböző nézőpontok és vélemények dialógusához.
A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, és a legjobb alkotások díjban részesülnek. A fotó és filmszemlére való nevezés egymástól független.

A szemle időpontja: 2013.04.27.
Beküldési határidő: 2013.04.20.
A késve érkező, illetve hiányos pályamunkákat nem tudjuk figyelembe venni.

Vajdasági kisfilm szemle

Részletek:

1. A filmszemlére kizárólag amatőr alkotók vagy alkotó közösségek jelentkezhetnek 1 vagy több pályaművel.
2. Minden műfajt szívesen látunk: dokumentum, animáció, kitalált történet stb.
3. A film hossza nem haladhatja meg a 20 percet, de nem lehet rövidebb 3 percnél.
4. A film vetítőkópiájának formátuma: DVD (nem küldjük vissza)
5. Nevezési díj 250 din (a helyszínen kell befizetni)

A benyújtás formája: a film vetítőkópiáján kívül (melyre fel van tüntetve a film készítőjének neve és a film címe), szükség van a kitöltött és aláírt nevezési lapra.

Vajdasági fotó szemle

Részletek:

1. A fotó szemlére kizárólag amatőr alkotók jelentkezhetnek maximum 2 pályaművel.
2. Nevezni digitális, analóg (ez utóbbi előny, de nem feltétel) technikával készült képekkel lehet.
3. Téma: szabadonválasztott.
4. A pályaműveket előhívatva 1 példányban A4-es méretben, valamint CD-n is kérjük beküldeni.
5. Nevezési díj 250 din (a helyszínen kell befizetni)

A benyújtás formája: az A4-es fotón kívül (melyre fel van tüntetve a készítőjének neve és a mű címe), szükség van a kitöltött és aláírt nevezési lapra.

A pályamunkák és a jelentkezési lapok benyújtása:

Ozoray Árpád MME
24420 Magyarkanizsa
Damjanich u. 2/a
email: ozoraymme@gmail.com

Nevezési lap »
További információ a 024/878-168 – as számon.

Tartalom átvétel