Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Pályázatok

Felhívás civil szervezeteknek

A 2013-as évben Magyarkanizsa község költségvetéséből a civil szervezetek számára megítélt támogatások elszámolási határideje 2014. január 15. Az elszámolásokat a megadott adatlapon kérjük kitölteni.

Felhívás a művelődési civil szervezetek pályázati elszámolására

A 2013-as évben Magyarkanizsa község költségvetéséből a művelődési civil szervezetek számára megítélt támogatások elszámolási határideje mielőbb, de legkésőbb 2014. január 31.
Az elszámolásokat csak a megadott adatlapon és a kötelező mellékletek csatolásával fogadja el a kinevezett bizottság.

ÉRTESÍTÉS A 2013/2014. ÉVI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJASOKNAK!

ÉRTESÍTÉS A 2013/2014. ÉVI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJASOKNAK!
Értesítjük ösztöndíjasainkat, hogy 2013. december 10-étől december 20-áig aláírhatják
(átvehetik) az ösztöndíjszerződést, a Községi Közigazgatási Hivatal 4-es számú irodájába, Fő tér 1.
hétköznap 7.00-től 15.00-óráig!
Apró Ottó
Tanfelügyelő

HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSA

HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSA 2013/2014 (október 17-től október 31-ig)

A jelöltnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
1. kitöltött jelentkezési formanyomtatványt;
2. nyilatkozatot a családi háztartás rendes tanulmányokat folytató tagjairól; (2 tanú)
3. eredeti hatósági bizonyítványt a következő tanulmányi évfolyamra való beiratkozásról;
4. hatósági bizonyítványt az előző tanévben elért tanulmányi átlagosztályzatról, középiskolások esetében középiskolai bizonyítvány hitelesített fénymásolatát;
5. lakóhelyet igazoló hatósági bizonyítványt (a hallgató személyi igazolványának fénymásolatát);
6. dinár- bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

Az előző tanév során ösztöndíjban részesült hallgató minden tanévben legkésőbb október 31-éig a Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán köteles benyújtani:
1. a kitöltött pályázati formanyomtatványt és
2. a következő félévre való beiratkozásról kiállított igazolást.

Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap pályázata

A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) alapszabályának 16. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 3/2005. sz.), valamint az alap 2013. évi programja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja 17/2013. sz.) alapján, az alap igazgatóbizottsága meghirdeti a következő

P Á L Y Á Z A T O T
ALAPESZKÖZÖKBE VALÓ BERUHÁZÁSOK TÉRÍTÉSMENTES
ESZKÖZÖKKEL VALÓ TÁMOGATÁSÁRA – MAGASABB SZINTŰ FOGALALKOZTATÁST BIZTOSÍTÓ VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉRE

1. Az eszközök odaítélésének céljai
A vissza nem térítendő eszközök a kis -, és középvállalatok és vállalkozások fejlesztési céljait támogatja a termelői, szolgáltatói és egyéb tevékenységek serkentésére és hatékonyságának emelésére, a versenyképesség növelésére, a hazai és külföldi piacon a forgalomnövelésére, valamint a technikai és technikán kívüli innovációk, a műszaki-technológiai felszereltség színvonalának emelésére, mindezt az eszközök beszerzésének társfinanszírozásán keresztül.

Az odaítélésre szánt eszközök értéke összesen 2.500.000,00 dinár.

Tartalom átvétel