Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Kommunális ügyek

A felügyelőségi főosztály február havi munkaprogramja

Értesítjük községünk lakosságát, hogy a felügyelőségi főosztály 2014. február hónap folyamán is folytatja a közterületek ellenőrzését.
Az ellenőrzésre a következő beosztás szerint kerül sor:

Közérdekű tájékoztató

     A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi főosztálya a Köztársasági hulladékgazdálkodási törvény 63. szakaszával összhangban tájékoztatja az érintett szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy:
     1. A horgosi székhelyű Samu öntöde (Samu Tibor önálló vállalkozó, Horgos, Kanizsai út 49.) integrált hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte szürke- és színesfém hulladék gyűjtésére, tárolására és hőkezelésére.

     Az észrevételek megtételének határideje: 2013. évi december hónap 30. napja
A műszaki dokumentációba az érdekeltek betekintést nyerhetnek, és észrevételeiket írásban megtehetik a magyarkanizsai városháza (Fő tér 1.) 5. sz. irodájában munkanapokon 8 és 12 óra között.

Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község, Községi Közigazgatási Hivatal

Felügyelőségi főosztály

Magyarkanizsa

A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. – kiigazítás, 64/10. – Alkotmánybíróság, 24/11., 121/12., 42/13 – alkotmánybírósági határozat és 50/13 – alkotmánybírósági határozat) összhangban a főosztály

meghirdeti

az alábbi

EGYEDI RENDEZÉSI TERV
NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT
A martonosi 4149. sz. kataszteri földrészleten létesülő Horgásztó
idegenforgalmi, sport-, és üdülőkomplexum építészettani megoldása.
A terv 2013 november kelt EU -10/2013számon.

Iktatószám: 350-38/2013-
Kelt: 2013. 12. 12-én

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2013. december 20-ától december 27-éig.
Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 5. sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bermutatásra kiállítva.
Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető lesz a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).
Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2013. december 28-áig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.
A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszának rendelkezéseivel összhangban az arra illetékes szerv az egyedi rendezési tervet a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevétellel és sugallattal együtt 3 napon belül köteles megküldeni a tervbizottságnak. A tervbizottság 30 napon belül köteles ellenőrizni, hogy az egyedi rendezési terv összhangban áll-e a terv¬dokumentummal és a törvénnyel, a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevételt és sugallatot köteles megvitatni, majd a véleményezésével ellátott beszámolót köteles megküldeni a hatáskörrel rendelkező szervnek.

Kis Gutási Kati okl. techn.,
a felügyelőségi főosztály vezetője

Csatolmányok:

ÉRTESÍTÉS ÉPÍTMÉNYEK FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

Értesítjük Magyarkanizsa község lakosságát, hogy az építmények fennmaradási engedélyeztetéséről szóló törvény értelmében minden 2013. október 31. előtt jogellenesen épült építmény fennmaradása engedélyeztethető.
A fennmaradási engedélyeztetéshez a jogtalanul épült építmény, illetve építményrész tulajdonosának kérelme szükséges. A kérelmek 2014. január 30-ig nyújthatók be.
A kérelemhez a következőket kell csatolni:
1) földmérői fölmérés;
2) a kivitelezett építmény tervrajza három példányban;
3) az építési terület használati, tulajdon-, illetve bérleti jogának, illetve az építmény tulajdonjogának bizonyítéka;
4) a telekrendezési térítés megfizetése tekintetében a viszonyok rendezésének bizonyítéka;
5) a közigazgatási illeték megfizetésének bizonyítéka.

A kérelmek a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületében (Fő tér 1) az 5-ös irodában hétköznap 8.00 és 14.00 óra között adhatók át, szerda kivételével.
A fennmaradási engedélyeztetéssel kapcsolatban a 875–166-os telefon 204-es mellékén kérhető felvilágosítás.

Megjegyzés:
A 2010. március 11-éig a jogtalanul épült építmény, illetve építményrész tulajdonosa részéről benyújtott fennmaradási kérelmeket és bejelentéseket nem kell újra benyújtani.

A felügyelőségi főosztály november havi munkaprogramja

A felügyelőségi főosztály november havi munkaprogramja

Értesítjük községünk lakosságát, hogy a felügyelőségi főosztály 2013. november hónap folyamán is folytatja a közterületek ellenőrzését.
Az ellenőrzésre a következő beosztás szerint kerül sor:

A felügyelőségi főosztály október havi munkaprogramja

A felügyelőségi főosztály október havi munkaprogramja

Értesítjük községünk lakosságát, hogy a felügyelőségi főosztály 2013. október hónap folyamán is folytatja a közterületek ellenőrzését.
Az ellenőrzésre a következő beosztás szerint kerül sor:

Felügyelőségi főosztály

A felügyelőségi főosztály szeptember havi munkaprogramja

Értesítjük községünk lakosságát, hogy a felügyelőségi főosztály 2013. szeptember hónap folyamán is folytatja a közterületek ellenőrzését.
Az ellenőrzésre a következő beosztás szerint kerül sor:

Értesítés

Értesítjük községünk polgárait, hogy az Oromhegyes HK, Martonos HK, Orom HK és Magyarkanizsa HK területén lévő építési törmelék (inert hulladék) befogadására szolgáló lerakók telítettsége miatt, az Inert hulladék elhelyezésére Magyarkanizsa község területén szolgáló helyszín meghatározásáról szóló rendelet módosításával összhangban új helyszínek kijelölésére került sor.
Magyarkanizsa község területén az építkezési törmelék, föld, homok (gyűjtő néven inert – semleges hulladék) elhelyezésére a következő helyszínek szolgálnak:
1. Kishomok közelében a községi kommunális hulladéklerakó
2. Horgoson a Dózsa György utcában lévő Bara néven ismert helyszín
3. Horgoson a Gunaras soron lévő kubikgödrök

Megkérjük polgárainkat, hogy építkezési törmeléküket a rendelettel összhangban helyezzék el a környezetünk megóvása érdekében, illetve az esetleges kellemetlenségek elkerülése miatt is.

A felügyelőségi főosztály augusztus havi munkaprogramja

Értesítjük községünk lakosságát, hogy a felügyelőségi főosztály 2013. augusztus hónap folyamán is folytatja a közterületek ellenőrzését.
Az ellenőrzésre a következő beosztás szerint kerül sor:

Tartalom átvétel