Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja - 2009/11

TARTALOM:

178. RENDELET a kis értékű közbeszerzési eljárásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
179. RENDELET Magyarkanizsa község területi tervének egybehangolásáról
180. RENDELET Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének kidolgozásáról
181. RENDELET a horgosi Tisza Menti Vízművek Kft.-nek a Magyarkanizsa község számára általános érdekkel bíró egyes kommunális tevékenységekkel való megbízásáról
182. RENDELET A Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalatnak a városrendezési tervezés szakmai és adminisztratív-műszaki teendőinek ellátásával való megbízásáról
183. RENDELET Magyarkanizsa község területén a család anyagi biztonságát szolgáló segélyben, valamint gondozási és ápolási pótlékban részesült személyek földi maradványainak temetési költségeiről
184. DÖNTÉS konténeres szemétkihordási, fekáliaelszállítási, temetkezési, kéményseprői és piaci szolgáltatási díjak alakításáról
185. VÉGZÉS a konténeres szemétkihordási, fekáliaelszállítási, temetkezési, kéményseprői és piaci szolgáltatási díjak alakításáról szóló döntés jóváhagyásáról
186. DÖNTÉS a szemétkihordási szolgáltatás díjakról
187. VÉGZÉS a szemétkihordási szolgáltatási díjakról szóló döntés jóváhagyásáról
188. VÉGZÉS a szemétkihordási szolgáltatás fizetési kötelezettjeinek mentesítési sorrendjéről
189. RENDELET a mezővédő erdősávok Magyarkanizsa község területén való létesítése projektumának jóváhagyásáról
190. RENDELET a 2009. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
191. RENDELET a magyarkanizsai önkormányzat területén zajló közúti közlekedés biztonságáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
192. RENDELET a magyarkanizsai Cnesa OMI alapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
193. RENDELET a szociális védelmi jogosultságok érvényesítéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
194. RENDELET a Magyarkanizsa község területén található legelők hasznosításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
195. RENDELET a mezei károknak a magyarkanizsai önkormányzat területén való megakadályozásáról és a nomád legeltetés tilalmáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
196. RENDELET a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ alapszabályának jóváhagyásáról
197. RENDELET a BANAT–TRIPLEX CONFINIUM EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS alapításáról szóló egyezmény jóváhagyásáról
198. VÉGZÉS A 2009. január–szeptemberi közbevételek és közkiadások elemzése
199. VÉGZÉS A Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat kollektív szerződéséhez csatolt III. függelék jóváhagyásáról
200. HATÁROZAT Magyarkanizsa községbeli utcanév meghatározásáról
201. HATÁROZAT a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának fölmentéséről
202. HATÁROZAT a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló
203. HATÁROZAT Az ifjúsági tanács kinevezéséről szóló
204. HATÁROZAT Az ifjúsági és sportügyi bizottság egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről szóló
205. HATÁROZAT A horgosi Október 10. Általános Iskola iskolaszéke egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről
206. HATÁROZAT az influenza-világjárványra való fölkészülés tevékenységeinek tervezése és egyeztetése terén Magyarkanizsa községben uralkodó helyzetet figyelemmel kísérő bizottság tagjainak fölmentéséről és kinevezéséről
207. VÉGZÉS a Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági-fejlesztési Alap 2009. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról
208. VÉGZÉS a Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági-fejlesztési Alap 2009. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról
209. HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról
210. HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról
211. HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról

A Hivatalos Lap letöltése (becsomagolt .zip fájlban Microsoft Word dokumentum):

CsatolmányMéret
sl2009_11m.zip199.88 KB