Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja - 2009/04

79. RENDELET a 2008. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról
80. RENDELET a 2008. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadása elfogadásáról
81. RENDELET a 2008. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának külső könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló alkalmazásának mellőzéséről
82. RENDELET a 2009. évi január–márciusi közbevételékről és közkiadásakról szóló tájékoztató elfogadásáról
83. RENDELET a magyarkanizsai községi területi terv elfogadásáról
84. RENDELET az Adorján kataszteri községben való tagosításról
85. RENDELET a Magyarkanizsa községbeli tisztaság fenntartásával kapcsolatos kommunális tevékenység ellátásával való megbízásra kiírt pályázaton tett legkedvezőbb ajánlat kiválasztásáról
86. RENDELET Magyarkanizsa községnek a Városok és Községek Állandó Értekezletéhez való csatlakozásáról
87. RENDELET a Magyarkanizsa község szerveibe és szervezeteibe választott, kinevezett és kijelölt személyek munkabérének elszámolásához és kifizetéséhez alapul szolgáló bérszorzók meghatározásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
88. RENDELET a Magyarkanizsa község nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsának létrehozásáról szóló rendelet módósításáról és kiegészítéséről
89. RENDELET a magyarkanizsai önkormányzat területén zajló közúti közlekedés biztonságáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
90. RENDELET a mezei károknak a magyarkanizsai önkormányzat területén való megakadályozásáról és a nomád legeltetés tilalmáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséról
91. RENDELET állami tulajdonú ingatlanok használati joga átruházásának jóváhagyásáról (992 fr. sz. Horgos kat. község)
92. VÉGZÉS az Oromhegyes Helyi Közösség alapszabálya bővítésének jóváhagyásáról
93. VÉGZÉS a Népi Technika Községi Választmánya 2008. évi munkaprogramjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról
94. VÉGZÉS a magyarkanizsai Vöröskereszt 2008. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról
95. VÉGZÉS az Együtt Veled – Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület 2008. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról
96. HATÁROZAT az Adorján kat. községbeli tagosítást lebonyolító bizottság tagjainaik kinevezéséről
97. HATÁROZAT a 2009. évi aratási munkálatokban a magyarkanizsai önkormányzat területén részt vevő mezőgazdasági gépek (tűzvédelmi szempontú) műszaki vizsgáztatását végző bizottság kinevezéséről
98. HATÁROZAT Oromhegyes Helyi Közösség egy tanácstagja megválasztásának megerősítéséről
99. HATÁROZAT Magyarkanizsa községben sorra kerülő rendezvények szervezésével megbízott bizottság alakításáról
100. RENDELET a Pro Urbe díjra való jelölésre irányuló pályázat meghirdetéséről
101. HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról
102. HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról

A Hivatalos Lap letöltése (becsomagolt .zip fájlban Microsoft Word dokumentum):

CsatolmányMéret
sl2009_4m.zip393.87 KB